Tag Archives: Chov hovädzieho dobytka

Chov hovädzieho dobytka a jeho vplyv na životné prostredie

chov hovädzieho dobytka

Momentálne je znečisťovanie životného prostredia jednou z najdiskutovanejších tém v celosvetovom meradla, pričom najväčšia pozornosť sa v tomto smere zrejme venuje znečisťovaniu ovzdušia. To sa najčastejšie spája s problémom vysokého obsahu CO2 vo vzduchu, ktorý je produkovaný predovšetkým automobilovým priemyslom. Čo však tiež ovplyvňuje kvalitu ovzdušia okolo nás je emisný tok amoniaku, ktorý zas produkuje (až do výšky 90%) chov hovädzieho dobytka. Aké sú teda možnosti pri znižovaní emisií amoniaku? – Článok pre všetkých, ktorých zaujíma chov hovädzieho dobytka.

Chov hovädzieho dobytka – kŕmenie

Prvou sférou, v ktorej možno ovplyvniť produkciu amoniaku pri živočíšnej výrobe je kŕmenie dobytka. Ide tu totižto o minimalizovanie tvorby močoviny a kyseliny močovej v exkrementoch zvierat, pri ktorých rozklade vzniká spomínaný amoniak. Chov hovädzieho dobytka by tak mal byť spojený aj s účinným kŕmením. To zahŕňa prísun adekvátneho množstva dusíkatých látok, minerálov a vitamínov pre zvieratá, aby sa u nich zminimalizovalo množstvo nestráveného dusíka. Jednou z možností je poskytnúť im krmivo s prídavkom prírodného minerálu, ktorý sa nazýva zeolit.

Chov hovädzieho dobytka – ustajnenie

Druhou sférou, v ktorej možno zabezpečiť maximálnu možnú ochranu životného prostredia pri živočíšnej výrobe je ustajnenie dobytka. Tu možno produkciu amoniaku ovplyvniť viacerými spôsobmi, predovšetkým však vhodnou úpravou priestorov, v ktorých je dobytok ustajnený. To zahŕňa napr. výber vhodnej konštrukcie podlahy, primeraná teplota a vlhkosť priestorov, ale aj zvolenie vhodného typu podstielky. Tu sa nám opäť naskytá najvhodnejšia možnosť a to využitie podstielky s prídavkom prírodného zeolitu, vďaka čomu môže chov hovädzieho dobytka výrazne znížiť svoj nepriaznivý vplyv pre životné prostredie.

chov hovädzieho dobytka

Chov hovädzieho dobytka a problémy, ktoré spôsobuje životnému prostrediu

Chov hovädzieho dobytka – skladovanie hnoja

Pre chov hovädzieho dobytka je dôležité aj správne skladovanie hnoja. Zníženie emisií amoniaku z uskladneného hnoja môže ovplyvniť napr. spôsob, akým je hnoj uskladnený. Odporúča sa čo najväčšie množstvo hnoja uskladneného na čo najmenšej ploche. Takisto ďalšou možnosťou je aj prekrytie hnoja, avšak najväčšie pozitívne výsledky majú prvé dva spomínané spôsoby, akými sú úprava kŕmenia a ustajnenia dobytka.

Na záver treba dodať, že tieto informácie neplatia čisto iba pre chov hovädzieho dobytka, ale v o niečo menšej miere platia aj pre chov ošípaných či hydiny.