Tag Archives: návšteva vinohradov

Vínne cesty sú súčasťou agroturistiky

vinna cesta

Všeobecný záujem o pokojné, autentické a jedinečné vidiecke oblasti neustále rastie. Okrem iného sa to samozrejme prejavuje každoročným nárastom počtu turistov, ktorí navštevujú najmä poľnohospodárske farmy alebo vinice. Ponuková strana cestovného ruchu reaguje na tento pretrvávajúci dopyt vytváraním nových produktov. Tie sú súčasťou agroturizmu, ktorý je prepojený s vidieckym prostredím. Postupne vznikajú mnohé vínne cesty a vínna turistika. Je silne spojená s využívaním poľnohospodárskej pôdy jednoducho preto, že vidiecke regióny s množstvom vinohradov poskytujú dokonalé prostredie pre spojenie pestovania, výroby a predaja vína a poľnohospodárskej turistiky.

vinna turistika
Vínne cesty naberajú v posledných rokoch na popularite.

Vínna cesta je dôležitá aktivita

     Návšteva reštauračnej miestnosti vinárstva a degustácia vína sú uznávanými agroturistickými aktivitami. Umožňuje to návštevníkom vychutnať si produkty vyrobené priamo na farme a získať hlbšie pochopenie farmárčenia. Vínne cesty a vínna turistika zahŕňajú aj vzdelávanie o víne, ochutnávanie miestnych vín aj jedál, podrobnejšie informácie o konkrétnych odrodách viniča a pochopenie procesu výroby vína. Jedná sa o heterogénny marketingový produkt. Dobre vybudovaná a zabezpečená vínna cesta má kapacitu poskytnúť vidieckym regiónom pridanú hodnotu. Vínne cesty sú súčasťou prudkého rozvoja agroturizmu a podnikateľských aktivít vo vinárskych regiónoch.

ochutnavka vin
Vínna turistika nie je len o ochutnávke vín, ale aj o ochutnávke jedál a vzdelávaní o víne a jeho procese výroby.

Vínna turistika

   Osobná návšteva viníc, vinárskych závodov, vínnych festivalov a prehliadok vín, pri ktorých sa degustuje hroznové víno alebo zažije konkrétna atmosféra vínnej pivnice. To sú primárne motivácie pre návštevníka. Vínna cesta nie je len o ochutnávaní a nákupe vín, ale je to celkový konkrétny zážitok pre ľudí, ktorí sa venujú turistike spojenej s vínom. Dobrá a priateľská atmosféra, ubytovanie a prezentácia produktov len umocňuje obľúbenosť a zvyšuje návštevnosť tej ktorej vínnej cesty.

Vína cesta plná zážitkov

    Zážitky, pocity, chute a vône, rozhovory. Absolvovanie jednotlivých destinácii vínnej cesty, umožňuje turistom komunikovať s jednotlivými vinármi a ostatnými účastníkmi akcie. Stávajú sa aspoň na chvíľu súčasťou jedinečného prostredia vinárstva. Mnohé vinárske oblasti si uvedomili, že výhody vínnej turistiky presahujú rámec vinárstiev a majú vplyv na všetky aspekty regionálnej ekonomiky. Preto čoraz viac destinácií považuje zriaďovanie a popularizáciu vínnych ciest za svoju podnikateľskú a rozvojovú stratégiu.