Tag Archives: offshore spoločnosť

Offshore spoločnosť – podnikajte v zahraničí

offshore spoločnosť

Offshore spoločnosť

Momentálna situácia núti podnikateľov zamýšľať sa nad tým, ako čo možno najviac znížiť svoje náklady na podnikanie. Jednou z možností je napríklad začať podnikať v zahraničí, pretože tzv. offshore podnikanie so sebou prináša množstvo výhod, ktoré už využívajú tisíce podnikateľov z celého sveta. Offshore spoločnosť si môže založiť úplne každý, je to veľmi jednoduché a nepotrebujete pritom ani vycestovať z krajiny. Takéto spoločnosti sa zakladajú v tzv. offshore krajinách inak nazývaných aj daňových rajoch a medzi tie najznámejšie patrí Belize, Seychely, Panama, Cyprus či Britské Panenské ostrovy.

Výhody offshore spoločnosti

Offshore spoločnosť je plne legálna spoločnosť, podnikajúca v súlade s platnou legislatívou zvolenej krajiny. Najväčšími výhodami pri offshore podnikaní je veľmi nízke alebo až nulové zdanenie zisku ako aj maximálna anonymita majiteľov aj akcionárov spoločnosti a ochrana ich majetku – identitu vlastníka spoločnosti pozná jedine miestny právnik, ktorý danú spoločnosť registroval. Oceníte aj minimálnu administratívnu náročnosť pri zakladaní spoločnosti, kedy si ušetríte množstvo času, ale aj stresu pri všetkých potrebných papierovačkách. Offshore podnikanie nevyžaduje ani podanie daňového priznania a nepocítite žiadne obmedzenia v medzinárodnom obchode.

offshore spoločnosť

Offshore spoločnosť ponúka výhodné podnikanie

Spoločnosť v zahraničí a jej založenie

Offshore spoločnosť si môže založiť úplne každý a samotný proces jej založenia je veľmi jednoduchý – v porovnaní so založením slovenskej s.r.o. až triviálny. Ak sa rozhodnete využiť výhody, ktoré vám offshore podnikanie môže ponúknuť, potom sa nemusíte báť žiadnych osobných stretnutí či notárskych overení, pretože celý proces založenia sa dá vyriešiť online v pohodlí vášho domova bez toho, aby ste museli niekam vycestovať. Offshore spoločnosť tak môžete mať založenú už v priebehu dvoch dní, no pred samotným založením spoločnosti je však potrebné poznať účel za ktorým offshore firmu zakladáme a s ohľadom naň zvoliť najvhodnejšie riešenia. Slováci najčastejšie podnikajú na Cypre, no obľúbené sú aj Karibské ostrovy, Holandsko či spomínané Seychely.

Prečo je offshore spoločnosť spájaná s daňovým rajom?

offshore spoločnosť

Otázky súvisiace s činnosťou tzv. offshore spoločností sú pomerne často diskutovanou a občas aj značne diskutabilnou témou. Niektorí sa na ňu pozerajú značne negatívne, iní majú názor úplne opačný. Prečo vlastne offshore spoločnosť, offshore bankový účet alebo offshore bankovníctvo? Samotné slovo „offshore“ je z angličtiny a voľne sa dá preložiť ako „na mori“. Offshore spoločnosť môže podnikať len mimo štátu alebo oblasti, kde je zaregistrovaná. V legislatíve daných štátov sa tieto spoločnosti zvyčajne označujú ako International Business Company (IBC).

Daňový raj vs. offshore spoločnosť

Obmedzenie podnikateľskej činnosti mimo štátu, kde je spoločnosť registrovaná, je kompenzované radom výhod offshore spoločnosti. Je to hlavne nižšie alebo žiadne zdanenia a ďalšie úľavy. A práve nižšia alebo aj nulová daň z príjmov takej spoločnosti dala vznik pre známe označenie „daňový raj“. Rôzne typy spoločností založených v offshore jurisdikciách, ako je Belize, Panama, Britské Panenské ostrovy, Seychely a mnoho ďalších štátov, ťažia z neobyčajne flexibilného zákonodarstva, jednoduchosti operácií, žiadnych daní a politickej stability.

offshore spoločnosť

Hlavnou motiváciou pre podnikania prostredníctvom offshore spoločností je zvyčajne daňová optimalizácia a anonymita.

 

Niektoré výhody offshore spoločností

Všeobecných i praktických výhod prevádzkovania offshore spoločnosti v takých oblastiach je niekoľko. Neplatia žiadne obmedzenia ohľadom národnosti zakladateľov spoločnosti a nevzťahujú sa požiadavky na odhalenie vlastníctva spoločnosti a jej akcií. Akcie môžu byť na meno alebo na doručiteľa. Dôležitá je hlavne skutočnosť, že nie je žiadna daň z príjmu pokiaľ spoločnosť podniká mimo jurisdikcie, nevzťahuje sa naň devízová kontrola a devízové obmedzenia a žiadne požiadavky na ročné finančné výkazy.

offshore spoločnosť

Získanie offshore spoločnosti prostredníctvom registračných agentúr je pomerne jednoduché.

 

Anonymita offshore spoločnosti

Právne systémy štátov, ktoré poskytujú takéto výhody, akumulujú svoje príjmy prevažne zo série poplatkov. Sú to hlavne ročné licenčné poplatky, ktoré sú hradené miestnej vláde pre udržanie daňového štatútu spoločnosti. Offshore spoločnosti platia rôzne poplatky miestnym právnikom za poskytnutie registrovaného sídla spoločnosti a registračným agentom. Platia sa poplatky za služby spojené s vedením účtovníctva alebo za vyhľadávanie iných obchodných príležitostí a iných kontaktov pre určitú spoločnosť.