Tag Archives: parkovanie

Ako funguje parkovací asistent TomiMax?

parkovanie s parkovacím asistentom

Parkovací asistent TomiMax je systém, ktorý vám pomôže bezpečne zaparkovať. Systém používa ultrazvukové senzory na detekciu prekážok pred, za a po stranách vozidla. Tieto informácie sú potom zobrazované na displeji autorádia, aby ste mohli bezpečne zaparkovať. Parkovací asistent TomiMax je kompatibilný s väčšinou automobilov. Pri montáži je však potrebné dbať na to, aby systém pasoval do vozidla a aby bolo možné pripojiť všetky potrebné káble. Parkovací asistent TomiMax pozostáva z nasledujúcich komponentov: 

 • Senzory: Ultrazvukové senzory sú umiestnené v prednej, zadnej a bočnej časti vozidla. 
 • Riadiaca jednotka: Riadiaca jednotka spracováva informácie zo senzorov a zobrazuje ich na displeji autorádia. 
 • Displej autorádia: Displej autorádia zobrazuje informácie o prekážkach pred, za a po stranách vozidla. 
parkovanie s parkovacím asistentom na parkovisku
S parkovacím asistentom sa vyhnete stresu pri parkovaní.

Parkovací asistent TomiMax má nasledujúce funkcie: 

 • Rozpoznanie prekážok: Systém zobrazuje informácie o prekážkach pred, za a po stranách vozidla. 
 • Zvukové výstrahy: Systém vydáva zvukové výstrahy, keď sa vozidlo priblíži k prekážke. 
 • Vizuálne výstrahy: Systém zobrazuje vizuálne výstrahy, keď sa vozidlo priblíži k prekážke. 

Tento parkovací asistent je vhodný pre všetkých vodičov, ktorí majú problém s parkovaním. Systém je jednoduchý na inštaláciu a používanie a výrazne uľahčuje parkovanie. 

Ako na montáž parkovacieho asistenta TomiMax

Montáž parkovacieho asistenta TomiMax je pomerne jednoduchá. Postupujte podľa týchto krokov: 

 1. Namontujte senzory na vozidlo. 
 1. Pripojte senzory k riadiacej jednotke. 
 1. Pripojte riadiacu jednotku k displeju autorádia. 
 1. Nastavte systém podľa pokynov v návode na použitie. 
parkovanie značka
Montáž i nastavenie parkovacieho asistenta nie je vôbec komplikované.

Nastavenie parkovacieho asistenta TomiMax 

Systém parkovacieho asistenta TomiMax si viete nastaviť podľa svojich potrieb. V nastaveniach môžete upraviť: 

 • Hlasitosť zvukových výstrah: Hlasitosť zvukových výstrah môžete upraviť podľa vašich preferencií. 
 • Rozsah vizuálnych výstrah: Rozsah vizuálnych výstrah môžete upraviť podľa vašich preferencií. 
 • Sensitivitu senzorov: Citlivosť senzorov môžete upraviť podľa toho, ako ďaleko od prekážky chcete, aby systém začal vydávať výstrahy.  

Parkovací asistent TomiMax je veľmi jednoduchý na použitie. Stačí zapnúť systém a vozidlo zaparkovať podľa pokynov na displeji autorádia. 

Výhody a nevýhody parkovacieho asistenta TomiMax

 • Uľahčuje parkovanie: Systém vám pomôže bezpečne zaparkovať aj v ťažkých podmienkach. 
 • Zvyšuje bezpečnosť: Systém vás upozorní na prekážky pred, za a po stranách vozidla. 
 • Jednoducho sa inštaluje i používa : Systém je dokážete namontovať aj bez pomoci odborníka. 

Avšak:

 • Môže stáť viac ako iné parkovacie asistenty. 
 • Senzory môžu byť citlivé na nečistoty a prach. 

Parkovací asistent TomiMax je spoľahlivý a efektívny systém, ktorý vám pomôže bezpečne zaparkovať. Systém je jednoduchý na inštaláciu a používanie a výrazne uľahčuje parkovanie. 

Parkovací asistent TomiMax

parkovanie

Parkovací asistent TomiMax s pripojením na autorádio je pomocník, ktorý vám uľahčí parkovanie. Systém používa ultrazvukové senzory na detekciu prekážok pred, za a po stranách vozidla. Tieto informácie sú potom zobrazované na displeji autorádia, aby ste mohli bezpečne zaparkovať.

Skvelé je, že tento parkovací asistent je kompatibilný s väčšinou automobilov. Pri montáži je však potrebné dbať na to, aby systém pasoval do vozidla a aby bolo možné pripojiť všetky potrebné káble.

Parkovací asistent TomiMax pozostáva z nasledujúcich komponentov:

 • Senzory: Ultrazvukové senzory sú umiestnené v prednej, zadnej a bočnej časti vozidla.
 • Riadiaca jednotka: Riadiaca jednotka spracováva informácie zo senzorov a zobrazuje ich na displeji autorádia.
 • Displej autorádia: Displej autorádia zobrazuje informácie o prekážkach pred, za a po stranách vozidla.
parkovaci asistent
Parkovací asistent vám uľahčí parkovanie.

Funkcie parkovacieho asistenta

 • Opoznanie prekážok: Systém zobrazuje informácie o prekážkach pred, za a po stranách vozidla.
 • Zvukové výstrahy: Systém vydáva zvukové výstrahy, keď sa vozidlo priblíži k prekážke.
 • Vizuálne výstrahy: Systém zobrazuje vizuálne výstrahy, keď sa vozidlo priblíži k prekážke.

Tento parkovací asistent je vhodný pre všetkých vodičov, ktorí majú problém s parkovaním. Systém je jednoduchý na inštaláciu a používanie a výrazne uľahčuje parkovanie.

Montáž a nastavenie parkovacieho asistenta

Montáž parkovacieho asistenta TomiMax je pomerne jednoduchá. Stačí postupovať podľa týchto krokov:

 1. Namontujte senzory na vozidlo.
 2. Pripojte senzory k riadiacej jednotke.
 3. Pripojte riadiacu jednotku k displeju autorádia.
 4. Nastavte systém podľa pokynov v návode na použitie.
parkovaci asistent do auta
Montáž parkovacieho asistenta je jednoduchá a zvládnuť by ju mal každý.

Systém parkovacieho asistenta TomiMax je samozrejme možné nastaviť podľa vašich potrieb. V nastaveniach môžete upraviť:

 • Hlasitosť zvukových výstrah: Hlasitosť zvukových výstrah môžete samozrejme upraviť podľa vašich preferencií.
 • Rozsah vizuálnych výstrah: Rozsah vizuálnych výstrah môžete upraviť podľa vašich preferencií.
 • Sensitivitu senzorov: Citlivosť senzorov môžete upraviť podľa toho, ako ďaleko od prekážky chcete, aby systém začal vydávať výstrahy.

Parkovací asistent TomiMax je veľmi jednoduchý na použitie. Stačí zapnúť systém a vozidlo zaparkovať podľa pokynov na displeji autorádia.

Výhody a nevýhody parkovacieho asistenta TomiMax

Medzi výhody patrí:

 • Uľahčuje parkovanie: Systém vám pomôže bezpečne zaparkovať aj v ťažkých podmienkach.
 • Zvyšuje bezpečnosť: Systém vás upozorní na prekážky pred, za a po stranách vozidla.
 • Je jednoduchý na inštaláciu a používanie: Systém je možné namontovať aj bez pomoci odborníka.

Nevýhody:

 • Môže byť drahší ako iné parkovacie asistenty.
 • Senzory môžu byť citlivé na nečistoty a prach.

V každom prípade parkovací asistent TomiMax je spoľahlivý a efektívny systém, ktorý vám pomôže bezpečne zaparkovať. Systém je jednoduchý na inštaláciu a používanie a hlavne výrazne uľahčuje parkovanie.

Problematika platených parkovísk, parkovacie zábrany a QR kódy

parkovacie bariéry

Platené parkoviská, ako aj iné miesta vyhradené na státie, spadajú pod vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Sú evidované ako stavby užívané osobami, ktoré spĺňajú technické požiadavky na výstavbu. Takáto stavba musí mať pred vchodom rozptýlenú plochu, ktorá zodpovedá účelu stavby. Jej rozptýlenie musí zabezpečovať plynulý a  bezpečný príchod aj odchod a  rozptyl osôb, vrátane osôb s  obmedzenou schopnosťou pohybu. Počet parkovacích miest musí zodpovedať slovenskej technickej norme. Ak máte v  pláne parkovisko či garáž pre nákladné autá nad 3,5 tony, vaša plocha musí stáť mimo obytnej časti mesta a  obce. Takáto odstavná plocha nesmie škodiť zdraviu ľudí, nesmie rušiť ich prácu, pokoj a  bývanie hlukom alebo zápachom. Parkoviská musia byť zazelenané.  

platené parkovisko
Platené parkoviská musia spĺňať mnoho technických požiadaviek.

Parkovacie zábrany na súkromných parkovacích miestach 

Povedzme, že máte parkovisko, ktoré je umiestnené na vhodnom mieste a  boli by ste radi, keby bolo využité na 100%. Drvivá väčšina vodičov bude parkovisko využívať cez deň, ale čo noc? Využite parkovacie zábrany a  poskytnite ľuďom ich „vlastné“ parkovacie miesto. Parkovacie zábrany alebo závory sú zariadenia určené na obmedzenie alebo zastavenie prístupu motorových vozidiel na parkovacie miesta. Parkovacie zábrany sú často používané na ochranu parkovacích miest pre určitých ľudí, ako napríklad zákazníkov alebo zamestnancov. Takto bude vaše parkovisko využité aj cez deň aj v  noci a  ľudia budú spokojní, že keď sa budú večer vracať z práce či nákupov. Vďaka rôznym parkovacím senzorom sa síce samotný parkovací proces výrazne zjednodušil, avšak s parkovacími miestami sú stále problémy. Vďaka parkovacím zábranám vaši zákazníci či zamestnanci nemusia bezcieľne blúdiť a hľadať okolo bytov voľné parkovacie miesta. Parkovacie zábrany budú umiestnené na mieste parkovacieho miesta a  kompetentná osoba, ktorá si za miesto bude platiť dostane diaľkové ovládanie alebo kľúčiky aby v  prípade odchodu parkovaciu zábranu zodvihla a naopak pri príchode ju zložila. Dôležité je ale nezabudnúť na správne osvetlenie parkoviska am poriadny kamerový systém. Jednou z možností je aj umiestnenie elektro-nabíjacej stanice na parkovisko. Každá takáto technologická vychytávka vás posunie vyššie. A v  neposlednom rade, a to sa píše aj vo vyhláške, plocha sa musí zelenať tzn. parkovisko by malo byť okrasné a mať dostatok zelene, aby sa zlepšil estetický vzhľad a zároveň zvýšila kvalita ovzdušia.

zelené parkovisko
Parkoviská by mali obsahovať aj dostatok zelene.

Nový spôsob platby parkovného – QR  kódy

Ak nemáte v pláne zamestnávať iných ľudí a  stačí vám automatické parkovisko, potom určite siahnite po parkovacích rampách so samo-výdajnými lístkami. Pri samotnej platbe je možné využívať QR kódy. Platenie parkovania cez QR kód je relatívne nový spôsob, ktorý umožňuje vodičom jednoducho a rýchlo zaplatiť za parkovanie pomocou svojho smartfónu. QR kód je skenovaný pomocou aplikácie na smartfóne a potom sa platba uskutoční prostredníctvom online platobnej brány. Tento spôsob platby má niekoľko výhod. Vodič nemusí mať pri sebe hotovosť, nemusí hľadať parkovací automat alebo parkovaciu kartu a nemusí si pamätať na presný čas príchodu na parkovisko. Okrem toho môže aplikácia poskytovať informácie o voľných parkovacích miestach a časových obmedzeniach. QR kódy sú užitočné aj pre prevádzkovateľov parkovacích miest, pretože umožňujú rýchlejšiu a efektívnejšiu správu platieb a zároveň umožňujú zákazníkom platiť bez nutnosti inštalovať špeciálne zariadenia na svoje vozidlá.