Tag Archives: parkovné

Problematika platených parkovísk, parkovacie zábrany a QR kódy

parkovacie bariéry

Platené parkoviská, ako aj iné miesta vyhradené na státie, spadajú pod vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Sú evidované ako stavby užívané osobami, ktoré spĺňajú technické požiadavky na výstavbu. Takáto stavba musí mať pred vchodom rozptýlenú plochu, ktorá zodpovedá účelu stavby. Jej rozptýlenie musí zabezpečovať plynulý a  bezpečný príchod aj odchod a  rozptyl osôb, vrátane osôb s  obmedzenou schopnosťou pohybu. Počet parkovacích miest musí zodpovedať slovenskej technickej norme. Ak máte v  pláne parkovisko či garáž pre nákladné autá nad 3,5 tony, vaša plocha musí stáť mimo obytnej časti mesta a  obce. Takáto odstavná plocha nesmie škodiť zdraviu ľudí, nesmie rušiť ich prácu, pokoj a  bývanie hlukom alebo zápachom. Parkoviská musia byť zazelenané.  

platené parkovisko
Platené parkoviská musia spĺňať mnoho technických požiadaviek.

Parkovacie zábrany na súkromných parkovacích miestach 

Povedzme, že máte parkovisko, ktoré je umiestnené na vhodnom mieste a  boli by ste radi, keby bolo využité na 100%. Drvivá väčšina vodičov bude parkovisko využívať cez deň, ale čo noc? Využite parkovacie zábrany a  poskytnite ľuďom ich „vlastné“ parkovacie miesto. Parkovacie zábrany alebo závory sú zariadenia určené na obmedzenie alebo zastavenie prístupu motorových vozidiel na parkovacie miesta. Parkovacie zábrany sú často používané na ochranu parkovacích miest pre určitých ľudí, ako napríklad zákazníkov alebo zamestnancov. Takto bude vaše parkovisko využité aj cez deň aj v  noci a  ľudia budú spokojní, že keď sa budú večer vracať z práce či nákupov. Vďaka rôznym parkovacím senzorom sa síce samotný parkovací proces výrazne zjednodušil, avšak s parkovacími miestami sú stále problémy. Vďaka parkovacím zábranám vaši zákazníci či zamestnanci nemusia bezcieľne blúdiť a hľadať okolo bytov voľné parkovacie miesta. Parkovacie zábrany budú umiestnené na mieste parkovacieho miesta a  kompetentná osoba, ktorá si za miesto bude platiť dostane diaľkové ovládanie alebo kľúčiky aby v  prípade odchodu parkovaciu zábranu zodvihla a naopak pri príchode ju zložila. Dôležité je ale nezabudnúť na správne osvetlenie parkoviska am poriadny kamerový systém. Jednou z možností je aj umiestnenie elektro-nabíjacej stanice na parkovisko. Každá takáto technologická vychytávka vás posunie vyššie. A v  neposlednom rade, a to sa píše aj vo vyhláške, plocha sa musí zelenať tzn. parkovisko by malo byť okrasné a mať dostatok zelene, aby sa zlepšil estetický vzhľad a zároveň zvýšila kvalita ovzdušia.

zelené parkovisko
Parkoviská by mali obsahovať aj dostatok zelene.

Nový spôsob platby parkovného – QR  kódy

Ak nemáte v pláne zamestnávať iných ľudí a  stačí vám automatické parkovisko, potom určite siahnite po parkovacích rampách so samo-výdajnými lístkami. Pri samotnej platbe je možné využívať QR kódy. Platenie parkovania cez QR kód je relatívne nový spôsob, ktorý umožňuje vodičom jednoducho a rýchlo zaplatiť za parkovanie pomocou svojho smartfónu. QR kód je skenovaný pomocou aplikácie na smartfóne a potom sa platba uskutoční prostredníctvom online platobnej brány. Tento spôsob platby má niekoľko výhod. Vodič nemusí mať pri sebe hotovosť, nemusí hľadať parkovací automat alebo parkovaciu kartu a nemusí si pamätať na presný čas príchodu na parkovisko. Okrem toho môže aplikácia poskytovať informácie o voľných parkovacích miestach a časových obmedzeniach. QR kódy sú užitočné aj pre prevádzkovateľov parkovacích miest, pretože umožňujú rýchlejšiu a efektívnejšiu správu platieb a zároveň umožňujú zákazníkom platiť bez nutnosti inštalovať špeciálne zariadenia na svoje vozidlá.