Tag Archives: pyrotechnika

Pyrotechnika – ako vznikol tento známy vynález?

V Amerike si mnohí spájajú pyrotechniku s oslavami na Deň nezávislosti, no jej pôvodné využitie bolo na novoročných oslavách. Viete, ako bola pyrotechnika vynájdená? Legenda hovorí, že čínsky kuchár náhodne vylial liadok do ohňa, nad ktorým varil a ten vytvoril netradičný plameň. Liadok, ktorý sa používa aj do strelného prachu, sa niekedy používal aj ako ochucovacia soľ. Ostatné prísady strelného prachu ako drevené uhlie a síra boli tiež bežné už v raných požiaroch.

História a vznik

Pyrotechnika – tento vzácny vynález sa objavil asi pred 2000 rokmi, spolu s explodujúcimi petardami vyrobenými neskôr počas rokov 960 až 1279 čínskym mníchom Li Tianom. Li Tian žil v meste Liu Yang v provincii Hunan v Číne. Petardy, ktoré vymyslel, boli bambusové výhonky naplnené strelných prachom. Púšťali sa na začiatku nového roka, aby vystrašili zlých duchov.

Moderné zameranie pyrotechniky je na svetlo a farby, no v náboženskom ponímaní to bol práve hluk, ktorý pyrotechnika spôsobovala, čo mal význam. Hluk bol ten, čo mal strašiť duchov. Od 15. storočia bola pyrotechnika tradičnou súčasťou aj iných osláv ako sú vojenské víťazstvá či svadby. Spomínaný čínsky príbeh je dobre známy v mnohých kultúrach, aj keď v reáli nie je vylúčené, že bola pyrotechnika vynájdená v Indii alebo v Arábii. Okrem explodujúceho pušného prachu pre pyrotechniku používali Číňania spaľovanie pušného prachu na pohon. Ručne vyrezávané drevené rakety v podobe drakov strieľali na mongolských útočníkov v roku 1279. Arabi v 7. storočí hovorili raketám čínske šípky. Marco Polo má zásluhu na prinesení strelného prachu do Európy v 13. storočí.

Pyrotechnika viac než len strelný prach

Veľa pyrotechniky sa vyrába rovnakým spôsobom ako sa vyrábali pred stovkami rokov, aj keď boli vykonané určité úpravy. U modernej pyrotechniky môžeme vidieť rôzne výrazné farby. Farby ako ružová alebo tyrkysová v minulosti neboli k dispozícii. Nesmieme zabúdať, že pyrotechnika môže byť nebezpečná ako zbraň. Je veľmi dôležité, aby sa s ňou zaobchádzalo opatrne a vždy podľa predpísaných pokynov.

Pyrotechnika môže byť nebezpečná

Nielen koncoročné silvestrovské oslavy sú už tradične spojené s používaním zábavnej pyrotechniky.  Na trhu je pestrá ponuka rôznych svetlíc, rozbušiek, petárd  či kompaktných ohňostrojov. Bohužiaľ každý rok nechcené následky používania pyrotechniky zamestnávajú hasičov aj zdravotnícku záchrannú službu. Časté sú úrazy charakteru popálenín, počet požiarov spôsobených ohňostrojmi je tiež nezanedbateľný. Najčastejšie horia trávnaté porasty, kontajnery s odpadom, okrasné kríky alebo veci na balkónoch. Dochádza aj k zapáleniu odstavených áut a objavujú sa prípady vyhorených bytov, do ktorých vlietli zapálené svetlice. A to všetko od pyrotechniky.

Aj takéto kúzla sa dajú vytvoriť počas silvestrovskej noci

Zásady zaobchádzania s pyrotechnikou

Zábavnú pyrotechniku kupujeme iba takú, ktorá je na  trh uvádzaná legálne, má návod výrobcu na použitie v slovenskom jazyku a certifikačnú značku. Pyrotechniku navlhnutú či s otvoreným obalom nikdy nekupujeme. Doma zábavnú pyrotechniku uložíme na suchom mieste, mimo dosahu detí. Nevhodné je skladovanie v blízkosti krbov, otvorených ohňov a sviečok, kde by mohlo dôjsť k jej iniciácii.  Dbajte na to, aby ste pri používaní zábavnej pyrotechniky neohrozili zdravie ani majetok svoj alebo niekoho ďalšieho. Pamätajte, že podľa zákona  O požiarnej ochrane si musí každý počínať tak, aby nespôsobil požiar. Inak mu môže byť zo strany hasičov udelená pokuta.

Pyrotechnika patrí na voľné priestranstvá

S pyrotechnikou treba manipulovať zásadne na voľnom priestranstve, minimálne 100 metrov od obydlí, tak aby nemohlo dôjsť napríklad k vniknutiu svetlice do okien bytov, zapálenie strechy domov, áut alebo kríkov. Ohňostrojmi nesmú manipulovať maloleté deti bez dozoru dospelých. Rozhodne neodpalujte pyrotechniku, ak ste požili alkohol. Stáva sa, že namiesto do vzduchu zamieri podnapitá osoba na okoloidúce osoby či obydlia, pretože nedodrží predpísaný smer vypúšťania pyrotechniky.

Jedna z najznámejších silvestrovských osláv v Sydney v Austrálii

Väčšie ohňostroje patria  do rúk odborníkom

Pozor si treba dávať  aj na zvukové efekty petárd. Petardy nie sú nebezpečné len z požiarneho hľadiska, ale môžu pri nevhodnom odpálení poškodiť sluch. Ak si chcete urobiť radosť väčším ohňostrojom, majte prosím na pamäti, že tak môže robiť len odborne spôsobilá osoba na problematiku pyrotechniky.