Tag Archives: výmenník tepla

Ako funguje rekuperácia vzduchu? 

Rekuperácia vzduchu

       Pod označením rekuperácia vzduchu si môžeme jednoducho predstaviť špeciálnu technológiu,  ktorá umožňuje opätovné využitie tepla použitého na vykurovanie budovy. Na rozdiel od gravitačného vetrania, pri ktorom teplý vzduch nenávratne uniká vetracími komínmi do okolia budovy, rekuperačný systém použitý vzduch „recykluje“ a energiu v ňom uloženú využíva na opätovné využitie. Pomocou rekuperácie vzduchu môžete výrazne znížiť náklady na vykurovanie. Aké ďalšie výhody má rekuperácia? Koľko stojí? Kedy je najlepšie zvážiť takúto investíciu? 

rekuperčný systém
Rekuperácia predstavuje veľmi efektívne využitie tepla v budove.

Rekuperácia vzduchu sa odohráva vo výmenníku tepla 

    Ako funguje rekuperácia? Projekt rekuperácie začína rozdelením miestností na tzv. čisté a špinavé. Medzi špinavé izby v dome patrí kúpeľňa, práčovňa a kuchyňa. Obsahujú najviac vlhkosti a tepla. Čisté miestnosti zahŕňajú obývacie izby, jedálne a spálne. 

     Myšlienkou rekuperácie je odvádzať teplý vzduch zo „špinavých“ miestností a odovzdávať tepelnú energiu obsiahnutú v tomto vzduchu odoberanému zvonku, ktorý smeruje do „čistých“ miestností. Proces výmeny tepelnej energie medzi týmito dvoma prúdmi vzduchu prebieha vo výmenníku tepla umiestnenom v rekuperátore. 

rekuperátor
Vzduch z vzduchotechnického potrubia prúdi do rekuperátora cez rôzne filtre.

Rekuperátor je hlavným zariadením celého systému

     Okrem výmenníka tepla obsahuje ventilátory, ktoré vynucujú prúdenie vzduchu medzi „čistou“ a „špinavou“ miestnosťou, a  cez vzduchové filtre. Niektorí výrobcovia do svojich rekuperátorov zaraďujú aj predhrievače. Slúžia na predhrievanie nasávaného vzduchu v mrazivých dňoch. Alebo aj tzv. by-pass, ktorý umožňuje privádzanie vzduchu do objektu v lete bez nutnosti jeho dohrievania. 

    Vzduch začína svoju cestu v prívode vzduchu, kde je nasávaný do rekuperátora. Samotný rekuperátor je umiestnený vo vnútri budovy, takže medzi prívodom vzduchu a rekuperátorom vzduch putuje vzduchotechnickým potrubím. Keď sa dostane do rekuperátora, prúdi cez  rôzne druhy filtrov. 

Výmenník tepla 

     Vzduch sa dostáva do výmenníka, kde získava tepelnú energiu z ohriateho vzduchu, ktorý je odvádzaný z budovy. Potom cez rozvod vzduchu ide do konkrétnej miestnosti. Tam sa ohrieva vykurovacím systémom budovy a nakoniec sa samostatnou cestou vracia späť do rekuperátora, kde odovzdáva svoju tepelnú energiu novému vzduchu a je odvádzaný z budovy výfukovými otvormi.