Tag Archives: záhradkár

Záhradkár

záhradkár

Každý záhradkár to má. Ale rôzne sa to volá. Čo je to?

Snáď každý záhradkár má vo svojej záhradke či záhrade miesto, kam priebežne zváža či znáša v priebehu roka hlavne zelený odpad. Záhradkári si zvyčajne vyhradia miesto niekde v rohu záhradky, ohradené ale aj nie, často je to len taká hromada neurčitého tvaru. Ako je tomu aj v mojom prípade. Zeleného odpadu máme veľmi veľa, hlavne pokosenej trávy a občas aj nedobre usušeného sena, ktoré sa tam nahromadí počas daždivého leta… Aj lístie z javora na dvore, orezané konáriky a vetvičky z ríbezľových kríkov, niečo občas aj z viniča. A trocha aj odpadu z kuchyne.

My záhradkári tomuto miesto hovoríme rôzne. Najčastejšie je to kompost, odpad, hnoj, hnojisko alebo jednoducho len „kopa“. Je to však veľmi dôležité miesto, kde môže za určitých okolností a starostlivosti vzniknúť pre nás záhradkárov vzácny substrát, pre ktorý sa začína viac používať výraz „organická hmota“. A je v ňom vraj zahrnutá aj tá naša malá kopa v kúte záhradky. Je to skutočne pravda?

Organická hmota – čo to vlastne je?

Termín či výraz „organická hmota“ sa často používa v snahe vyjadriť dosť rozdielne veci či procesy. Môžu tak byť ľahko zameniteľné s niektorými podobnými výrazmi, akým je napríklad organické záhradníčenie. Preto nie je vôbec prekvapivé, že aj mnohí aktívni záhradkári sú trocha zmätení pri počutí tohoto veľmi užitočného záhradníckeho termínu či výrazu.

Organický znamená odvodený od živej prírody. V chémii tento termín označuje uhlík obsahujúce zlúčeniny, ktoré sú obvykle ale nie vždy odvodené od živých vecí. Organický môže tiež znamenať jednotu vecí a rozhodnutí. Organický je v záhradníctve často spájaný s organickým záhradníčením, ktoré sa spolieha len na materiály odvodené od živých vecí.

Organická hmota v pôde záhradkára

Pôvodná prirodzená prítomnosť organickej hmoty je vo väčšine pôd dosť chudobná. Záhradkár jej preto pravidelne dodáva túto dôležitú substanciu plnú živín. Buď vo forme klasického maštaľného hnoja, rôznych kompostov (záhradný a zelený odpad) alebo aj mnohých ďalších materiálov pridávaných do pôdy. Všetky tieto materiály sú častejšie označované súborne ako organická hmota.

záhradkár

Správny záhradkár vie ako vytvoriť dobrý kompost

Termín organická hmota sa používa tak pre organickú hmotu prítomnú priamo v pôde (pôdna organická hmota) a tiež pre rôzne živočíšne hnojivá, komposty a iné organické materiály pridávané do pôd. Záhradkár má teda jediný cieľ – zvýšiť obsah organickej hmoty v jeho pôde.

Hnojivá sú obecne materiály, ktoré obsahujú viac skoncentrované základné živiny pre rastliny než samotné komposty alebo maštaľné hnoje. Hnojivá môžu byť chemické alebo organické. Organické hnojivá sú odvodené od živých vecí ako sú jatočné odpady, poľnohospodársky odpad, odpad zo spracovania rýb alebo to môžu byť aj morské riasy. Obsah živín v organických hnojivách nie je obyčajne taký vysoký a skoncentrovaný ako je to u hnojív chemických. Ale živiny sú z nich uvoľňované postupne a pomaly v procese ich hnitia v pôde. Pomalé a prirodzené uvoľňovanie živín pre koreňový systém rastlín je charakteristický pre celú skupinu organickej hmoty. A je to tak dobre, ich prítomnosť v pôde vedie k produkcii zdravších rastlín a plodov s vyššou nutričnou hodnotou, čo chce docieliť každý záhradkár.