Emisie dlhopisov nemajú vplyv na vlastnícke zťahy

emisie dlhopisov

Emisie dlhopisov

Ak nejaká spoločnosť chce investovať do rozvoja svojej firmy a potrebuje získať väčšie peniaze, emisia dlhopisov je jedna z dostupných možností ako to zrealizovať. Dlhopisy pritom predstavujú niečo ako pôžičku medzi firmou a investičnou spoločnosťou. Investor požičiava financie za vopred stanovených podmienok na určitú stanovenú dobu. Investičná spoločnosť dostáva pravidelné úrokové platby v stanovených termínoch. Akonáhle požičaná suma dosiahne dátum svojej splatnosti, spoločnosť musí investorovi vrátiť celú pôvodne požičanú sumu.

Emisie dlhopisov alebo akcie?

Vydanie akcií, čo znamená poskytnutie určitého podielu vlastníctva spoločnosti výmenou za peniaze, je populárny spôsob pre spoločnosti na získanie určitých finančných prostriedkov. Z pohľadu spoločnosti je asi pravdepodobne najatraktívnejším dôvodom pre emisiu a predaj akcií to, že peniaze získané z ich predaja nemusia byť splatené do presne stanoveného dátumu. Existujú však nevýhody v rámci vydania akcií, ktoré môžu urobiť emisiu dlhopisov lákavejšou možnosťou pre spoločnosti. Voľbou v podobe emisií dlhopisov môžu spoločnosti, ktoré potrebujú získať peniaze, vydávať dlhopisy nové tak dlho, kým sú schopné nájsť ďalších a ďalších investorov, ktorí sú ochotní im požičať.

emisie dlhopisov

Čo viete o emisii dlhopisov?

Dlhopisy nemajú vplyv na chod spoločnosti

Emisie dlhopisov nemajú vplyv na vlastníctvo alebo chod spoločnosti. Vydanie akcií na druhej strane znamená, že sa rozšíri ich počet v obehu, čo predstavuje rozdelenie budúcich čistých ziskov medzi širšiu skupinu investorov. To môže mať za následok zníženie čistého zisku na akciu v prípade, že by bol čistý zisk rozdelený medzi akcionárov v podobe dividendy a nebol tak opäť vhodne investovaný.

Emisie dlhopisov prilákajú rôznych investorov

Emisie dlhopisov okrem iného umožňujú rôznym spoločnostiam prilákať veľký počet veriteľov a investičných spoločností veľmi efektívnym spôsobom. Vedenie záznamov je jednoduché, pretože všetci držitelia dlhopisov získajú presne rovnaké podmienky s rovnakou úrokovou sadzbou a dňom splatnosti. Spoločnosti tiež môžu ťažiť z flexibility rôznych ponúk emitovaných dlhopisov. Základné vlastnosti dlhopisov, úverová kvalita a splatnosť, sú hlavné prvky pre vytvorenie úrokovej sadzby z dražby emisie dlhopisov. Ak vás zaujíma viac, prečítajte si o dlhopisoch napr. aj TU.

 

 

Pridaj komentár