Samopal vz. 58 je ľahká samočinná ručná zbraň

samopal vz. 58

Samopal vz. 58

Samopal vz. 58 je zbraňou, ktorej vývoj začal už v roku 1956 v vo Výskumnom a vývojovom ústave závodov všeobecného strojárstva v Brne. Samotná výroba samopalov vz. 58 bola otvorená na prelome rokov 1958-59 v závode Presné strojárstvo (dnešná Česká zbrojovka) v Uhorskom Brode a trvala až do roku 1984.

V tomto období bolo vyrobených takmer 900 000 kusov vo všetkých variantoch. V súčasnosti je samopal vz. 58 zavedený vo všetkých verziách v českej a slovenskej armáde.

samopal vz. 58

Samopal vz. 58 a príslušenstvo

Samopal vzor 58 bol a je dostupný v troch verziách

Pred nejakým časom sa a modernizáciu samopalu vzor 58 pokúsil český Vojenský technický ústav výzbroje, kde bolo vyrobených aj niekoľko funkčných vzoriek. Jedným z návrhov bol samopal vz. 58 s podvesným granátometom. K podstatným zmenám vo vnútornom usporiadaní mechanizmu nedošlo, zbraň však mala niekoľko nových a dobre premyslených prvkov. K praktickej realizácii a pokusom o modernizáciu samopalu vzor 58 zatiaľ nedošlo. Vo výzbroji našej pechoty sa teda dajú vidieť tri známe verzie tejto samočinnej ručnej zbrane. Je to hlavne samopal s pevnou drevenou pažbou Sa vz. 58 P, samopal so sklopnou kovovou ramennou oporou Sa vz. 58 V a treťou verziou je Sa vz. 58 Pi. Tento samopal má lištu na ľavej strane puzdra záveru zbrane, ktorá slúži pre nasunutie zameriavacieho zariadenia.

samopal vz. 58

Zbraň vhodná na výcvik aj rekreačnú streľbu

Strelivo pre samopal vz. 58

Už v roku roku 1958 bolo zrejmé, že nová pechotná ručná útočná zbraň musí byť na jednotný náboj Varšavskej zmluvy, teda náboj 7,62×39. Pre streľbu a pre výcvik streľby so zbraňou Sa vz.58 sa používa náboj kalibru 7.62 vz. 43, ktorý je podľa potrieb dodávaný v niekoľkých úpravách. Je to hlavne náboj s normálnou strelou, svietiaci, priebojný, zameriavací a zápalný náboj. Náboj školský sa používa pri nácviku nabíjania, spúšťania a kontroly činnosti zásobníkov, záveru a spúšťadla. A konečne je to náboj redukovaný uplatňujúci sa pri streľbe na menšiu vzdialenosť.

 

.

Pridaj komentár