Tag Archives: financie

Kúpou akcií firmy sa stávate jej spoluvlastníkom

Čo sú to akcie a akciové burzy? Akcia je majetkový cenný papier, ktorý predstavuje podiel na majetku danej akciovej spoločnosti. Kúpa akcií umožňuje kúpu celej časti spoločnosti, a to so všetkými právami, ktoré k tomu patria. Keď spoločnosť vydá 1000 akcií a vy si 10 kúpite, ste vlastníkom 1% danej spoločnosti. Počet akcií sa ale v čase môže meniť, a keď spoločnosť vydá ďalšiu emisiu akcií, váš percentuálny podiel sa samozrejme zníži. Z hľadiska práv ale nezáleží na tom, koľko akcií máte. Už vlastnením jednej akcie, máte rovnaké práva ako ten, kto má 100 000 akcií. A síce máte právo podieľať sa na hlasovaní na valnom zhromaždení, pretože akciovú spoločnosť riadia práve akcionári. Na valnom zhromaždení ale váha vášho hlasu závisí práve od počtu akcií a percentuálnom podiele, ktorý v akciovej spoločnosti máte 

kúpa akcií

Kúpa akcií vám umožňuje rásť.

Kúpa akcií cez brokera, banku či inú inštitúciu 

Rovnako ako finančné burzy, aj akcie sa dajú deliť podľa mnohých kritérií. Ak budeme na akcie pozerať podľa ich druhu, môžeme ich rozdeliť na zakladateľské, kmeňové, prioritné, zamestnanecké alebo aj zlaté. Zakladateľské akcie sú také akcie, ktoré boli vydané pri založení spoločnosti. Najčastejšie sú bežné akcie. Kúpou takýchto akcií má ich držiteľ právo na dividendu, na účasť na valnom zhromaždení a na hlasovaní. Prioritné akcie poskytujú držiteľom určité výhody. Napríklad právo na prednostnú výplatu dividend či privilegovaný podiel na likvidačnom zostatku. Máte ale obmedzené právo hlasovať na valnom zhromaždení, a to vždy podľa stanov danej akciovej spoločnosti 

Ak chcete spoluvlastniť firmu, je pre vás vhodná kúpa akcií.

Nie všetky kúpené akcie na burze predáte 

K predaju a nákupu na burze sa dostanete len sprostredkovaneAk vlastníte akciu, ktorá je obchodovaná na burze cenných papierov, je situácia jednoduchšia. Nájdete si brokera, banku či inštitúciu, ktorá má na túto burzu prístup, a prostredníctvom nich svoje kúpené akcie predáte. Viac neriešite, peniaze vám prídu na účet a obchod je uzavretý.

Onshore spoločnosti v poslednej dekáde udávajú trend

Onshore spoločnosti sa zakladajú v stabilnom právnom prostredí

      Využívanie onshore jurisdikcií je v poslednom desaťročí  moderný trend v daňovom plánovaní firiem s rôznou náplňou, zameraním a vlastníckymi vzťahmi. Najčastejším dôvodom využívania medzinárodných štruktúr v rámci onshore jurisdikcií je ich dlhodobá stabilita. Zapojenie spoločností so sídlom v niektorej z vyspelých ekonomík do medzinárodného daňového plánovania má rastúci trend. Hlavnou príčinou je stabilné právne prostredie, dôveryhodnosť subjektu pôsobiaceho pod záštitou onshorovej krajiny a samozrejme vhodná právna úprava podmienok regulujúcich určité podnikateľské aktivity. Nemenej významným dôvodom pre použitie onshore spoločnosti v daňovom plánovaní je aj ich prijateľná daňová legislatíva zamedzujúca niekoľkonásobnému zdaneniu a nadmernej byrokracii.

onshore spoločnosti

Onshore spoločnosti zažívajú rastúci trend vďaka vhodnej úprave podmienok pre podnikanie.

Základná charakteristika onshore spoločnosti

    Onshore spoločnosti sú  štandardné obchodné spoločnosti založené podľa všeobecného miestneho zákona o spoločnostiach. Môže obchodovať s akýmikoľvek subjektmi z rôznych krajín. Onshore spoločnosti sú  povinné platiť dane z príjmov právnických osôb v mieste svojej rezidencie, musia viesť účtovníctvo, podávať daňové priznania a spravidla tiež podliehajú auditu.  V posledných rokoch rastú snahy o využitie onshore jurisdikcií.  Rastie dopyt po daňovej optimalizácii na báze kvalitných onshore jurisdikcií, medzi ktoré sa radia predovšetkým štáty EÚ a severnej Ameriky. V takom prípade sa jedná o tvorbu vysoko sofistikovaných štruktúr medzinárodného daňového plánovania, ktoré zahŕňa komplexnú daňovú a legislatívnu problematiku. Tieto štruktúry nachádzajú uplatnenie predovšetkým v medzinárodnom obchode.

onshore spoločnosti

Onshore spoločnosti môžu obchodovať s akýmikoľvek subjektmi z rôznych krajín.

Vlastnícke vzťahy v rámci onshore spoločností

     Onshore jurisdikcie sa vyznačujú stabilným právnym prostredím s  možnosťou usporiadať vlastnícke vzťahy v danej spoločnosti podľa predstáv majiteľov.  Je tu prístup k širokej sieti uzavretých zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, možnosť aplikácie smerníc EÚ zabraňujúcich dvojitému zdaneniu určitých príjmov a v neposlednom rade tiež prestížna adresa sídla onshore spoločnosti. Súčasný vývoj v oblasti medzinárodného daňového plánovania zaznamenáva výrazný odklon od jednoduchých účelových obchodných štruktúr, v mnohých prípadoch založených len na jednej offshore spoločnosti. V poslednej dobe sa stávajú štandardom oveľa zložitejšie a náročnejšie štruktúry, avšak s ďaleko širším rozsahom svojho uplatnenia vrátane možnosti výrazných daňových úspor.