Tag Archives: onshore spoločnosti

Vybrať si offshore či onshore spoločnosti?

onshore spoločnosti

Onshore spoločnosti

Aký je medzi nimi vlastne rozdiel? Tie známejšie, offshore spoločnosti, sa zakladajú v daňových rajoch – štátoch, kde nie je úplne tradičný ekonomický systém. To môže pomôcť pri minimalizácií daňových nákladov. Najčastejšie sa tieto firmy vytvárajú v krajinách ako – asi najznámejšie – Belize, či Seychely, Panama, Anguilla… Môže to na prvý krát znieť nelegálne, no na Slovensku aj v Českej republike je takéto podnikanie úplne legálne a množstvo firiem sa zaoberá vytváraním takýchto ready-made spoločností.

Výhody onshore spoločnosti

Na rozdiel od týchto spoločností majú onshore spoločnosti sídlo v krajinách s normálnymi ekonomickými systémami. Zakladajú sa teda v európskych či severoamerických krajinách, ktoré ponúkajú rôzne daňové výhody. Z tých európskych je to teda napríklad Holandsko (to ponúka flexibilné daňové sadzby), Bulharsko, Cyprus (ktoré ponúkajú zase pevnú nízku korporátnu daň), Veľká Británia (tu okrem lepších daňových podmienok získava spoločnosť aj lepší imidž a prestíž), či taká Malta, Luxembursko, Maďarsko, Írsko či Nemecko. Medzi obľúbené krajiny pre onshore spoločnosti patrí aj ázijský Hongkong, kde je 0% daň z príjmu pre všetky spoločnosti, ktorých zisk nepochádza z územia Hongkongu, taktiež je tu veľmi stabilná ekonomika a neexistuje tu DPH.

onshore spoločnosti

Onshore spoločnosti – chce to len dobrý nápad a stratégiu

Rozhodne teda nejde o žiadne „daňové raje“, ako to je pri offshore spoločnostiach, no daňová optimalizácia je veľmi výrazná aj pri v takýchto prípadoch. Onshore spoločnosti ťažia predovšetkým z daňových výhod, zliav či úľav. Napríklad na už spomínanom Cypre je daňové zaťaženie tak nízke, že patrí k tým najnižším v celej Európskej únii. Aj z toho dôvodu nájdete na Cypre veľké množstvo rôznych zahraničných firiem.

Čo viac by ste mali poznať o onshore spoločnostiach

Onshore spoločnosti sú teda zakladané predovšetkým z dôvodov ako je sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru, poskytovanie služieb, to znamená, že sú využívané hlavne ako obchodné spoločnosti. Okrem toho sa často medzi nimi nájdu aj také spoločnosti, ktoré sú zase využívané pri tvorbe holdingových štruktúr – či už ide o zlepšenie „imidžu“ firmy, alebo oslobodenie dividendových tokov od ďalších zdanení.

Môže byť ťažké rozhodnúť sa, ktorá z týchto dvoch variant je pre začiatok vášho podnikania vhodnejšia. Na dnešnej internetovej dobe je však skvelé, že vieme na internete nájsť firmy ktoré sa týmto zaoberajú. V každej z nich nájdeme na túto tému expertov, ktorí nám vedia poradiť akou cestou sa vydať, prípadne majú pripravené onshore i offshore ready-made spoločnosti, ktoré sú pre nás už pripravené. Stačí si len vybrať a môžete začať podnikať – jednoducho, výhodnejšie a predovšetkým legálne.

Onshore spoločnosti v poslednej dekáde udávajú trend

Onshore spoločnosti sa zakladajú v stabilnom právnom prostredí

      Využívanie onshore jurisdikcií je v poslednom desaťročí  moderný trend v daňovom plánovaní firiem s rôznou náplňou, zameraním a vlastníckymi vzťahmi. Najčastejším dôvodom využívania medzinárodných štruktúr v rámci onshore jurisdikcií je ich dlhodobá stabilita. Zapojenie spoločností so sídlom v niektorej z vyspelých ekonomík do medzinárodného daňového plánovania má rastúci trend. Hlavnou príčinou je stabilné právne prostredie, dôveryhodnosť subjektu pôsobiaceho pod záštitou onshorovej krajiny a samozrejme vhodná právna úprava podmienok regulujúcich určité podnikateľské aktivity. Nemenej významným dôvodom pre použitie onshore spoločnosti v daňovom plánovaní je aj ich prijateľná daňová legislatíva zamedzujúca niekoľkonásobnému zdaneniu a nadmernej byrokracii.

onshore spoločnosti

Onshore spoločnosti zažívajú rastúci trend vďaka vhodnej úprave podmienok pre podnikanie.

Základná charakteristika onshore spoločnosti

    Onshore spoločnosti sú  štandardné obchodné spoločnosti založené podľa všeobecného miestneho zákona o spoločnostiach. Môže obchodovať s akýmikoľvek subjektmi z rôznych krajín. Onshore spoločnosti sú  povinné platiť dane z príjmov právnických osôb v mieste svojej rezidencie, musia viesť účtovníctvo, podávať daňové priznania a spravidla tiež podliehajú auditu.  V posledných rokoch rastú snahy o využitie onshore jurisdikcií.  Rastie dopyt po daňovej optimalizácii na báze kvalitných onshore jurisdikcií, medzi ktoré sa radia predovšetkým štáty EÚ a severnej Ameriky. V takom prípade sa jedná o tvorbu vysoko sofistikovaných štruktúr medzinárodného daňového plánovania, ktoré zahŕňa komplexnú daňovú a legislatívnu problematiku. Tieto štruktúry nachádzajú uplatnenie predovšetkým v medzinárodnom obchode.

onshore spoločnosti

Onshore spoločnosti môžu obchodovať s akýmikoľvek subjektmi z rôznych krajín.

Vlastnícke vzťahy v rámci onshore spoločností

     Onshore jurisdikcie sa vyznačujú stabilným právnym prostredím s  možnosťou usporiadať vlastnícke vzťahy v danej spoločnosti podľa predstáv majiteľov.  Je tu prístup k širokej sieti uzavretých zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, možnosť aplikácie smerníc EÚ zabraňujúcich dvojitému zdaneniu určitých príjmov a v neposlednom rade tiež prestížna adresa sídla onshore spoločnosti. Súčasný vývoj v oblasti medzinárodného daňového plánovania zaznamenáva výrazný odklon od jednoduchých účelových obchodných štruktúr, v mnohých prípadoch založených len na jednej offshore spoločnosti. V poslednej dobe sa stávajú štandardom oveľa zložitejšie a náročnejšie štruktúry, avšak s ďaleko širším rozsahom svojho uplatnenia vrátane možnosti výrazných daňových úspor.