Tag Archives: podnikanie

Odkup firiem – kúpte si firmu založenú presne na mieru

Odkup firiem je najrýchlejšia možnosť k okamžitému podnikaniu

Dnešná doba ponúka veľa možností, ako získať veci pomerne rýchlo, bez starostí a presne podľa svojich predstáv. Neviete nájsť v ponuke obchodov nič, čo by vám dokonale sadlo? Pokojne si môžete zadovážiť rôzne oblečenie (napr. oblek, spoločenské šaty) či dokonca obuv šitú na mieru. Obľúbený je aj nábytok vyrobený na mieru (napr. vstavané skrine, kuchynské linky aj atypické kúsky). Túžite po vlastnej originálnej vôni? Žiadny problém, pretože riešením je parfum namiešaný z ingrediencií na mieru. Nechýbajú ani možnosti dať si vybudovať dom či záhradu na kľúč. Čo tiež znamená priestor rozvrhnutý a vybudovaný presne na mieru podľa vašich požiadaviek, nárokov a možností. A ak sa pohybujete v podnikateľskej brandži, prípadne plánujete nejaké podnikateľské aktivity, určite vám neunikla ani možnosť odkupu firmy založenej presne na mieru. Ide o odkup firiem, tzv. ready-made spoločností, ktoré sú najrýchlejšie dostupným spôsobom k okamžitému podnikaniu.

odkup firiem

Odkup firiem je najrýchlejšia možnosť ako začať podnikať.

Riešenie pre zaneprázdnených a pracovne vyťažených

Zdĺhavé čakanie na úradoch, kde vás posielajú od jedných dverí k druhým. Jednoducho povedané, „zabitý deň“ (alebo aj niekoľko dní). To je dobre známy scenár pre každého, kto už niekedy potreboval na úradoch niečo vybaviť a musel to všetko absolvovať úplne sám. Odkup firiem, tzv. ready-made, vás práve takýchto nepopulárnych byrokratických úkonov dokáže ušetriť. Ide o firmy určené takmer k okamžitému podnikaniu a všetko to potrebné, ale zdĺhavé papierovanie vybavia za vás ľudia zo spoločnosti, ktorá sa zakladaním takýchto firiem zaoberá.

odkup firiem

Odkup firiem pomocou špecializovaných spoločností šetrí váš čas.

Odkup firiem ready-made a ich výhody

Odkup firiem ready-made má okrem úspory času, ktorý by ste inak strávili vybavovaním papierov na úradoch (ready-made spoločnosť je už zapísaná v Obchodnom registri a má pridelené IČO aj DIČ), aj niekoľko ďalších výhod, ako napr. 100 % garanciu bezdlžnosti, pretože takáto spoločnosť nikdy nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť a tým pádom nemá žiadne pohľadávky ani záväzky, prijaté či vystavené faktúry a vy začínate podnikať s úplne čistým štítom, kde vám nehrozia žiadne nepríjemné prekvapenia v podobe veriteľov a rôznych záväzkov.

Onshore spoločnosti v poslednej dekáde udávajú trend

Onshore spoločnosti sa zakladajú v stabilnom právnom prostredí

      Využívanie onshore jurisdikcií je v poslednom desaťročí  moderný trend v daňovom plánovaní firiem s rôznou náplňou, zameraním a vlastníckymi vzťahmi. Najčastejším dôvodom využívania medzinárodných štruktúr v rámci onshore jurisdikcií je ich dlhodobá stabilita. Zapojenie spoločností so sídlom v niektorej z vyspelých ekonomík do medzinárodného daňového plánovania má rastúci trend. Hlavnou príčinou je stabilné právne prostredie, dôveryhodnosť subjektu pôsobiaceho pod záštitou onshorovej krajiny a samozrejme vhodná právna úprava podmienok regulujúcich určité podnikateľské aktivity. Nemenej významným dôvodom pre použitie onshore spoločnosti v daňovom plánovaní je aj ich prijateľná daňová legislatíva zamedzujúca niekoľkonásobnému zdaneniu a nadmernej byrokracii.

onshore spoločnosti

Onshore spoločnosti zažívajú rastúci trend vďaka vhodnej úprave podmienok pre podnikanie.

Základná charakteristika onshore spoločnosti

    Onshore spoločnosti sú  štandardné obchodné spoločnosti založené podľa všeobecného miestneho zákona o spoločnostiach. Môže obchodovať s akýmikoľvek subjektmi z rôznych krajín. Onshore spoločnosti sú  povinné platiť dane z príjmov právnických osôb v mieste svojej rezidencie, musia viesť účtovníctvo, podávať daňové priznania a spravidla tiež podliehajú auditu.  V posledných rokoch rastú snahy o využitie onshore jurisdikcií.  Rastie dopyt po daňovej optimalizácii na báze kvalitných onshore jurisdikcií, medzi ktoré sa radia predovšetkým štáty EÚ a severnej Ameriky. V takom prípade sa jedná o tvorbu vysoko sofistikovaných štruktúr medzinárodného daňového plánovania, ktoré zahŕňa komplexnú daňovú a legislatívnu problematiku. Tieto štruktúry nachádzajú uplatnenie predovšetkým v medzinárodnom obchode.

onshore spoločnosti

Onshore spoločnosti môžu obchodovať s akýmikoľvek subjektmi z rôznych krajín.

Vlastnícke vzťahy v rámci onshore spoločností

     Onshore jurisdikcie sa vyznačujú stabilným právnym prostredím s  možnosťou usporiadať vlastnícke vzťahy v danej spoločnosti podľa predstáv majiteľov.  Je tu prístup k širokej sieti uzavretých zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, možnosť aplikácie smerníc EÚ zabraňujúcich dvojitému zdaneniu určitých príjmov a v neposlednom rade tiež prestížna adresa sídla onshore spoločnosti. Súčasný vývoj v oblasti medzinárodného daňového plánovania zaznamenáva výrazný odklon od jednoduchých účelových obchodných štruktúr, v mnohých prípadoch založených len na jednej offshore spoločnosti. V poslednej dobe sa stávajú štandardom oveľa zložitejšie a náročnejšie štruktúry, avšak s ďaleko širším rozsahom svojho uplatnenia vrátane možnosti výrazných daňových úspor.