Tvorba web stránok – ako správne kombinovať farby?

tvorba web stránok

Tvroba web stránok

Tvorba web stránok zahŕňa množstvo dôležitých prvkov, avšak zrejme jedným z tých najdôležitejších je výber vhodných farieb, farebných kombinácií a schém pre vašu novú stránku. Je totižto všeobecne známe, že farby (vedome i nevedome) ovplyvňujú náš psychický i fyzický stav.

A pokiaľ ide konkrétne o tvorbu web stránok, podľa štúdií dokážu zvýšiť či znížiť mieru predaja produktu či služby až o 60%. Ak teda chcete, aby bola tvorba web stránok pre váš biznis naozaj úspešná, určite venujte svoju pozornosť nasledujúcim riadkom…

Zoznámte sa s farebným spektrom!

Najjednoduchšia pomôcka, ktorou sa pri výbere farieb pre váš nový web design môžete riadiť a ktorú ja vrelo odporúčam, je kruhové farebné spektrum (KFS). To možno poznáte už z hodín výtvarnej výchovy na základnej škole, avšak poviem vám, nezoznamovali vás s ním nadarmo.

tvorba web stránok

Farebné spektrum – teplé/studené farby

Tvorba web stránok s teplými farbami vs studenými farbami

Kruhové farebné spektrum sa v podstate rozdeľuje na dve polovice, pričom v jednej polovici sa nachádzajú teplé farby a v druhej polovici studené farby. Obe tieto polovice majú pre web design svoj význam. Ak totižto chcete, aby vaša tvorba web stránok pôsobila veselo, optimisticky a hravo, najlepšie bude voliť si farby z tej polovice kruhového farebného spektra, ktorá obsahuje teplé farby. Ak však chcete, aby design vašej web stránky pôsobil seriózne a profesionálne, ideálne je kombinovať studené farby.

tvorba web stránok

Tvorba web stránok

Pri výbere viacerých farieb do farebného spektra pre vašu podstránku, platia nasledujúce pravidlá:

  1. Farby, ktoré sú v KFS presne oproti sebe, pôsobia veľmi kontrastne, preto ak ich chcete použiť na svojej web stránky, vyberte si 2 tieto farby, pričom jednu použite ako pozadie a druhú na zvýraznenie najdôležitejších vecí na vašej stránke.
  2. Tvorba web stránok, ktorá využíva tri farby ležiace na KFS hneď vedľa seba, je pre mňa tou najlepšou voľbou. Web stránky s takouto farebnou schémou totižto pôsobia veľmi usporiadane a harmonicky.
  3. Ak chcete na web stránke použiť tri celkom rozdielne farby, potom odporúčam riadiť sa podľa rovnostranného trojuholníka (teda voliť si farby, ktoré sú umiestnené od seba v uhle 120°). Jednu z farieb použite ako pozadie web stránky, ďalšie dve pre zvyšný obsah a zvýraznenie najdôležitejších prvkov stránky.
  4. Tvorba web stránok s farebnou schémou obsahujúcou až štyri farby je už trocha náročnejšia. V tomto prípade sa väčšinou vyberajú farby z farebnej schémy tak, aby tvorili štvorec. Pri kombinovaní týchto farieb však už musíte byť skutočne opatrný, aby vaša stránka nepôsobila chaoticky a neusporiadane.

Pridaj komentár