Založenie Ltd. je aj o anonymite vlastníctva

Aj napriek súčasným politickým a obchodným vyjednávaniam medzi EU a UK súvisiacimi s Brexitom, predstavuje Veľká Británia stále podnikateľské prostredie a právny systém, o ktorý sa zaujímajú podnikatelia z celého sveta. Medzi hlavné dôvody tohoto záujmu je možné uviesť rýchlosť založenia Ltd. spoločnosti, anonymitu je vlastníckych vzťahov a odjakživa seriózny charakter podnikania na britských ostrovoch.

Založenie firmy Ltd. v Anglicku

Na úvod je potrebné si uvedomiť, že právne prostredie Veľkej Británie je dosť odlišné od tých krajín, ktoré majú zaužívané tzv. Kontinentálne právne systémy. V Británii naproti tom funguje tzv. Common Law a s ním spojený precedentný súdny systém. Tento typ práva Veľká Británia úspešne „exportovala“ v minulých storočiach do svojich koloniálnych dŕžav, a preto sa s ním stretneme aj vo väčšine tzv. offshore jurisdikciách. V týchto offshore krajinách je založenie offshore spoločností vrátane založenia spoločnosti Ltd. bežnou podnikateľskou aktivitou.

založenie Ltd.

Čo znamená založenie Ltd. počas Brexitu?

Založenie Limited (Ltd.)

Limited je právnická osoba, ktorá vzniká okamihom zápisu do verejného registra. Založenie Ltd. trvá bežne len niekoľko hodín. Limited si sama určí, či bude podnikateľ prevádzkovať viac závodov alebo či si zriadi samostatné pobočky. Na založenie anglickej spoločnosti Ltd. nemusíte cestovať do Anglicka. Samotné založenie Limited vám zariadi sprostredkuje profesionálna firma zameraná na takéto služby našim podnikateľským subjektom.

Organizačné členenie a štrukúra Ltd.

Rovnako ako iné anglické spoločnosti majú aj spoločnosti Ltd. svoje vlastné organizačné členenie. Pre založenie Ltd. musí mať každá britská spoločnosť registrovanú kanceláriu, kde okrem iného prijíma úradnú poštu. Tu musí byť vedený register spoločnosti, ktorý musí byť každému prístupný v obvyklých úradných hodinách. Právna forma Limited zodpovedá akciovej spoločnosti. Spoločnosť má totiž akcie na meno. Ručenie je obmedzené na sumu nesplatenej nominálnej hodnoty upísaných akcií. Výška akciového kapitálu sa určuje v zakladateľskej zmluve. Majitelia, ktorí si želajú zostať v anonymite, môžu využiť služby nominee shareholder, tzv. povereného akcionára, držiaceho akcie za majiteľa, ktorý si želá zostať v anonymite.

 

Pridaj komentár