Záujemcov o airsoftové zbrane pribúda

Paintballové a airsoftové zbrane patria do  skupiny zbraní, ku ktorým nie je potrebné povolenie k držbe alebo ohlasovacia povinnosť po ich kúpe.  Nejedná sa  v pravom slova zmysle o zbrane, ale skôr o náčinie určené na športové a rekreačné účely. Airsoftové hry a rôzne aktivity si v posledných rokoch získavajú vo verejnosti stále väčšú popularitu. Každým rokom výrazne pribúda záujemcov o airsoftové zbrane.

airsoftové zbrane

Airsoftové repliky

Aj airsoftová zbraň môže ublížiť

Na našom  trhu  s airsoftovými produktami je celý rad najrôznejších variantov plynových, vzduchových, elektrických alebo manuálnych airsoftových zbraní. Makety originálnych strelných zbraní, ktorých prevedenie sa neustále zdokonaľuje a vylepšuje, verne kopírujú skutočné strelné zbrane. Majitelia airsoftových zbraní, ktorí si ich kupujú, sa však pri manipulácii s nimi často správajú nezodpovedne. Hoci sa v prípade airsoftových zbraní nejedná o výrobky, ktoré by mali pôsobiť zranenia, sú to zbrane funkčné a musia spĺňať mnohé bezpečnostné kritériá. V krajných prípadoch totiž tiež dokážu spôsobiť vážne poranenia.

airsoftové zbrane

Airsoftová puška

Airsoftové ochranné pomnôcky

V priebehu airsoftových hier a prestreliek, ktoré často simulujú vojenské takticko-strategické operácie na malom priestore, treba vždy používať ochranné pomôcky. Jedná sa  najmä o helmy alebo okuliare a masky, ktoré spravidla kryjú aj citlivé miesta na krku. Celý zvyšok tela by potom mal byť chránený pevným odevom. Rozhodne sa netreba úplne spoliehať  na to, že sa nejedná o smrtiacu zbraň. Nikdy nepoužívajte airsoftovú zbraň proti človeku bez chráničov. Ani na miestach, ktoré na prevádzkovanie takýchto zábav nie sú určené alebo sa na nich môžu zdržiavať iné osoby.

airsoftové zbrane

Kompletné vybavenie

Nácvik manipulácie s airsoftovou zbraňou

Pokiaľ ste majiteľom novej airsoftovej zbrane, vždy sa najskôr podrobne zoznamte s manipuláciou podľa  priloženého návodu. V prípade nejasností sa obráťte na odborníkov. Potom si zbraň vyskúšajte v bezpečnom prostredí proti terču Až potom  ju začnite používať v rámci airsoftu niekde v teréne. Ak manipuláciu dokonale neovládate ohrozujete nielen druhých ale aj seba.

 

Pridaj komentár