Tag Archives: zbrane

Luky nepatria len do histórie

Všetci dobre vieme, že v dávnej minulosti, za čias kráľov, rytierov a panovníkov sa moc a vplyv nezískavali len vďaka bohatstvu, ale aj vďaka armáde a bojov. Mnohé z týchto udalostí nás ako deti učili v škole, sú zapísané v knihách, ba dokonca boli spracované do filmových podôb. Vojaci držiaci meče, štíty alebo luky sú neoddeliteľnou súčasťou každého historického filmu zasadeného do stredoveku. Zatiaľ čo meče sa v dnešnej dobe využívajú len na rekreačné účely hercov alebo sú súčasťou rôznych rytierskych predstavení, štíty a luky majú využitie dodnes. Avšak, ich podoba a kvalita sa markantne zmenili.

luky

Luky používal aj Robin Hood.

Luky nielen na rekreačné účely

Aj keď môžeme klasické stredoveké luky stále vidieť pri rôznych predstaveniach rytierov, alebo na spoločenských podujatiach najmä pre deti, ich využitie je v dnešnej dobe oveľa širšie. Vďaka prepracovanejším kúskom, ktoré sa vyznačujú omnoho vyššou kvalitou, sa táto historická zbraň využíva na poľovačky alebo pri športe. Lukostreľba sa prvý krát objavila na Olympijských hrách už v roku 1900, avšak v dôsledku nejednotných pravidiel bola zrušená. To sa však v roku 1972 zmenilo a tento moderný šport s koreňmi v dávnej minulosti, sa opätovne stal súčasťou Olympiády. A aj vďaka tejto prestížnej a svetovej športovej udalosti, predstavujú luky stred záujmu mnohých aktívnych, ale aj budúcich lukostrelcov.

luky

Luky využívali na boje najradšej Angličania.

Kvalita a vlastnosti

Na základe použiteľnosti lukov v dnešnej dobe, sa ich kvalita a možnosti, ktoré poskytujú razantne rozšírili. Klasické luky, ktorých hlavnou súčasťou bolo drevo, nahradil karbón a dural. Ide o kvalitne prepracované kúsky, ktoré sa okrem iného vyznačujú aj nízkou hmotnosťou. Avšak materiál, z ktorého sú tieto zbrane vyrábané nie je jediná pozitívna zmena. Dnešné luky si môžete prispôsobiť a nastaviť podľa osobných preferencií, čo Vám umožní jednoduchšiu manipuláciu a maximálne precíznu streľbu. Netreba však zabúdať, že luk sám nestrieľa. Vaše strelecké výsledky nebudú preto ovplyvnené len kvalitou a funkciami vybraného luku, ale aj absolvovanými tréningmi, ktoré si so správnym výberom luku zaručene užijete.

Airsoft zbrane vyzerajú ako skutočné

Väčšina výrobcov zbraní BB dnes vynakladá najväčšie úsilie na výrobu zbraní, ktoré vyzerajú ako skutočné. A ak sa pozriete na zbrane, ktoré si môžete kúpiť aj online, všimnete si, že mnohým sa to podarilo. High-end repliky repliky zbraní sú ťažké a v rukách máte pocit ako, keby šlo o skutočnú zbraň. Väčšina z nich prichádza s kovovými vnútornými časťami, takže zvuk sa približuje ku skutočnému zážitku a niektorí dokonca vyrábajú repliky v kompletnom kovovom zhotovení. Detaily airsoft zbrane sú detailne vytvarované, takže replika napodobňuje reálnu predlohu. Niektoré mávajú aj číselné označenie, ktoré evokujú sériové výrobné číslo.

To je dôvod, prečo z diaľky nemožno veľa airsoft zbraní odlíšiť od skutočnej zbrane, pokiaľ nemajú oranžový špic na hlavni. Samozrejme, pri bližšom skúmaní možno ľahko rozoznať rozdiel, ale to nie je to, čo je na prvý pohľad vidieť.

airsoft zbrane

Airsoft zbrane vyzerajú ako pravé.

Ohrozuje reálny vzhľad airsoft zbrane životy?

Môže nastať situácia, kedy policajná hliadka zazrie mladého človeka so zbraňou a ich automatická reakcia bude zákrok podľa policajných predpisov. Preto je nevyhnutné, aby takéto airsoft zbrane s reálnym vzhľadom deti brali len na určené miesta, kde sa môžu nerušene oddávať skvelej airsoftovej zábave. Existujú prípady, kedy si deti priniesli repliky do školy, čo vyvolalo najmä v USA reakcie v podobe policajných zásahov. Väčšinou tak učinili šikanované deti, ktoré sa chceli len brániť násilníkom zo školy.

airsoft zbrane

Airsoft zbrane by ste do školy nosiť nemali.

Čo teda môžeme urobiť pre ochranu našich detí?

Najlepší spôsob, ako sa uistiť, že sa tak nestane, je vzdelávanie. Deti potrebujú vedieť o riziku nosenia airsoftových zbraní na verejné miesta. Dobrým spôsobom, ako predchádzať nedorozumeniam je ponechanie oranžového špicu hlavne, ktorý okamžite evokuje, že sa jedná len o repliku, resp. airsoft zbraň. Určite sa zdržiavajte so zbraňami mimo škôl a parkov, teda verejných priestranstiev. V takých prípadoch hrozia aj poranenia.

Nakoniec môžeme povedať, že určitá forma ohrozenia pri reálnych airsoft replikách tu existuje. Ale, keď sú používané správne a na správnych miestach, môžu byť skvelou zábavou pre deti aj dospelých.

Záujemcov o airsoftové zbrane pribúda

Paintballové a airsoftové zbrane patria do  skupiny zbraní, ku ktorým nie je potrebné povolenie k držbe alebo ohlasovacia povinnosť po ich kúpe.  Nejedná sa  v pravom slova zmysle o zbrane, ale skôr o náčinie určené na športové a rekreačné účely. Airsoftové hry a rôzne aktivity si v posledných rokoch získavajú vo verejnosti stále väčšú popularitu. Každým rokom výrazne pribúda záujemcov o airsoftové zbrane.

airsoftové zbrane

Airsoftové repliky

Aj airsoftová zbraň môže ublížiť

Na našom  trhu  s airsoftovými produktami je celý rad najrôznejších variantov plynových, vzduchových, elektrických alebo manuálnych airsoftových zbraní. Makety originálnych strelných zbraní, ktorých prevedenie sa neustále zdokonaľuje a vylepšuje, verne kopírujú skutočné strelné zbrane. Majitelia airsoftových zbraní, ktorí si ich kupujú, sa však pri manipulácii s nimi často správajú nezodpovedne. Hoci sa v prípade airsoftových zbraní nejedná o výrobky, ktoré by mali pôsobiť zranenia, sú to zbrane funkčné a musia spĺňať mnohé bezpečnostné kritériá. V krajných prípadoch totiž tiež dokážu spôsobiť vážne poranenia.

airsoftové zbrane

Airsoftová puška

Airsoftové ochranné pomnôcky

V priebehu airsoftových hier a prestreliek, ktoré často simulujú vojenské takticko-strategické operácie na malom priestore, treba vždy používať ochranné pomôcky. Jedná sa  najmä o helmy alebo okuliare a masky, ktoré spravidla kryjú aj citlivé miesta na krku. Celý zvyšok tela by potom mal byť chránený pevným odevom. Rozhodne sa netreba úplne spoliehať  na to, že sa nejedná o smrtiacu zbraň. Nikdy nepoužívajte airsoftovú zbraň proti človeku bez chráničov. Ani na miestach, ktoré na prevádzkovanie takýchto zábav nie sú určené alebo sa na nich môžu zdržiavať iné osoby.

airsoftové zbrane

Kompletné vybavenie

Nácvik manipulácie s airsoftovou zbraňou

Pokiaľ ste majiteľom novej airsoftovej zbrane, vždy sa najskôr podrobne zoznamte s manipuláciou podľa  priloženého návodu. V prípade nejasností sa obráťte na odborníkov. Potom si zbraň vyskúšajte v bezpečnom prostredí proti terču Až potom  ju začnite používať v rámci airsoftu niekde v teréne. Ak manipuláciu dokonale neovládate ohrozujete nielen druhých ale aj seba.

 

Znehodnotené zbrane sú témou aj kvôli teroristom

Pôvodné strelné zbrane, ktoré sú predpísaným spôsobom upravené tak, že nie sú schopné vystreliť akýkoľvek projektil, sú zaradené do kategórie znehodnotených zbraní. A aký je vlastne dôvod vyrábať, upravovať  a ponúkať na trhu so zbraňami takéto typy zbraní? Znehodnotené zbrane sú určené najmä na muzeálne, zberateľské, divadelné a výstavné účely. Zbraň musí byť technicky znehodnotená podľa nariadenia komisie EU z roku 2015. V ňom sa stanovujú spoločné pokyny pre normy a techniky na deaktiváciu a na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní.

Deaktivácia strelnej zbrane

Každá znehodnotená zbraň musí mať vystavený dokument pod názvom osvedčenie a deaktivácií.  Ku každej znehodnotenej zbrani je vystavené osvedčenie o deaktivácií. Podľa nášho platného zákona o strelných zbraniach a strelive je možné zakúpiť znehodnotené zbrane iba osobne priamo v predajni. Cez internet sa to jednoducho už nedá. Záujemca o takúto zbraň musí osobne preložiť svoj OP a musí byť starší ako 18 rokov.

znehodnotené zbrane

Ľahký guľomet

Sú znehodnotené zbrane len kusom kovu?

Stále častejšie sa však objavujú aj názory, že súkromné osoby by vôbec nemali mať možnosť vlastniť určité typy poloautomatických strelných zbraní, a to ani po deaktivácií. Prísnejšie by podľa mnohých mali byť tiež podmienky pre zberateľov aj obchod s papierovo znehodnotenými strelnými zbraňami. Pripravujú sa aktualizované a jasne definované pravidlá upravujúce držbu zbraní súkromnými osobami a tiež presuny zbraní medzi krajinami EÚ.

znehodnotené zbrane

Deaktivovaná puška Mosin Nagant

Sú znehodnotené zbrane stále zbraňami?

Prísnejšie podmienky sú  podľa jedného návrhu EU potrebné pre deaktivované znehodnotené zbrane, pretože tie sú teraz pokladané v zásade za kus kovu. Zbrane budú za zbrane pokladané aj po znehodnotení. Tie najnebezpečnejšie bude treba fyzicky zničiť, tie ostatné budú musieť byť úrady schopné dohľadať. Zberatelia budú môcť aj naďalej streľné zbrane získavať a vlastniť, podmienkou ale bude príslušná autorizácia. Dohľadateľnosť zbraní by mali zabezpečiť prísnejšie a zjednotené pravidlá. Súkromné osoby podľa návrhu nebudú môcť streľné zbrane ani ich časti predávať cez internet.

znehodnotené zbrane

Deaktivovaná puška Lee-Enfield

Šípy – aké možnosti sú na trhu v 21. storočí?

Niekedy v minulosti boli len drevené šípy, takže človek bol spokojný s tím čo mal. Dnes je iná doba, iné technológie a viac prístupných materiálov na ich výrobu. Preto by som ich rozdelil podľa materiálu na drevené, laminátové, duralové, karbónové, ktoré si prejdeme postupne nižšie v článku.

šípy

Klasické šípy

Šípy a ich delenie podľa materiálu

Drevené – sú vyrábané zo smrekového dreva, zvyčajne využívané na tréning, možnosť hrotu gumového prísavného, ktorý ma veľké využitie v oblasti hračiek (jedná sa o takzvaný detský šíp) alebo s hrotom hliníkovým, ktorý je ľahký a veľmi svižne lieta. Spomeniem, že sú ešte plechové hroty a kovové lepiace. Výrabané v dĺžke od 3 – 29“.

Laminátové – nazývané ako aj nezničiteľné so štandartnými plastovými pierkami vhodné do detských a cvičných lukov s dĺžkou od 28 do 32“. Duralové – využívané u reflexných lukov a kuší, vyrábané od 14 – 23“. Karbónové – vhodní do reflexných aj kladkových lukov, na rekreačnú terčovú alebo 3D streľbu. Sú potom aj takzané traditional (vhodné do moderných aj tradičných lukov), ktoré imitujú bambus, ocení to skupina fajnšmekrov. Bolo by vhodné spomenuť, že sú potom šípy strednej kvality – veľmi ľahké, ktorú su odporúčané hlavne na 3D lukostreľbu.

šípy

Rôzne hroty

Tulce  – pomôcka na založenie šípov

Na výber máte tulce – chrbtové, tradičné a športové. Aký je medzi nimi rozdiel? Tradičné tulce sú so sponou, s nitmi, z brúsenej kože, majú krásne vyšívané vzory, cítiť z nich tradíciu, ako je uvedené v názve. Chrbtový tulec – na výber máte z brúsenej kože, hladkej kože, s chríničom a hákom na luk a s vačkom. Športový tulec – zvyčajne so syntetiky, sú aj detské varianty, ktoré sú o dosť kratšie v pekných detských farebných prevedeniach, pre starších sú zase tulce väčšieho rozmeru, s dvomi poprípade tromi trubkami na založenie šípov, taktiež vo viacerých farebných prevedeniach.

šípy

Moderná kuša

Airsoft shop a airsoft

Airsoft je jedna perfektná hra pri ktorej môžete aspoň na chvíľu vypustiť z hlavy všetky starosti a stráviť čas s vašimi priateľmi. Ak airsoft raz vyskúšate, môžete si byť istí, že si ho okamžite zamilujete a to bez ohľadu na vaše pohlavie. Na to, aby ste si ale tento adrenalínový šport mohli maximálne užiť, potrebujete mať aspoň základnú výbavu. Tým nemyslíme iba airsoftové zbrane, ale aj ochranné pomôcky, bez ktorých by pre vás hra nebola bezpečná. Všetko potrebné nájdete v špecializovanej predajni nazývanej airsoft shop. Airsoft shop pritom môže mať internetovú podobu. No rovnako môže ísť aj o bežnú kamennú predajňu, kde máte možnosť všetky veci si aj ohmatať či vyskúšať.

airsoft shop

Airsoft shop je to pravé miesto pre vás, ak hľadáte veci na airsoft.

Airsoft shop – aká je základná výbava?

Ak ste ešte v žiadnom airsoft shope doteraz nenakupovali, široký výber vás môže veľmi ľahko zmiasť. Najmä ak sa do obchodu vydáte bez prítomnosti skúsenejšej osoby – napríklad kamaráta. Na začiatok nekupujte zbytočné veci, ktoré pri hre nevyužijete. Sústreďte sa predovšetkým na základnú výbavu. V predajni vám určite ochotne poradia a prvé čo vám odporučia sú ochranné okuliare, pretože ich nosenie je v hre povinné. Prečo? Pretože gulička vystrelená z airsoft zbrane letí až rýchlosťou 100m/s, preto určte nechcete, aby vám zasiahla oči alebo áno? Airsoft shop je samozrejme zameraný aj na predaj airsoftových zbraní, pričom na výber máte tak manuálne zbrane vhodné pre začiatočníkov ako aj plynové či elektrické airsoft zbrane, určené pre skúsenejších hráčov.

airsoft shop

Airsoft shop je možnosť bohatého výberu.

Čo ponúka airsoft shop?

Samozrejme okuliare a airsoft zbrane sú len špičkou ľadovca, pretože airsoft shop má toho v ponuke omnoho viac. Ak airsoft milujete a chcete sa mu venovať pravidelne, airsoftová predajňa má pre vás kopletnú výbavu o akej sa vám ani nesnívalo. Nakupovať môžete rôzne zbrane, ale aj príslušenstvo na ne ako napríklad zásobníky, batérie, kolimátori, dvojnožky či iné. Ďalej máte na výber maskovacie oblečenie, vesty, opasky, airsoft masky, obuv či nepriestrelné vesty, vďaka čomu budete mať pri airsofte pocit akoby ste boli skutočný vojak na reálnom bojisku.

VZ58 – československá legenda medzi samopalmi

Československý samopal VZ58 môže na prvý pohľad vzbudzovať dojem, že sa tvorca tejto útočnej pušky Jiří Čermák nechal inšpirovať absolútnou ruskou klasikou Kalašnikovom. VZ58 navrhol Čermák v roku 1958, čiže 11 rokov po vytvorení Kalašnikova. Nenechajte sa však mýliť, okrem tvaru zásobníka a podobných vizuálných, či typových, vlastností ide o unikátnu zbraň. Od štartu výroby v roku 1963 sa dodnes vyrobilo približne 920 000 kusov, čo je naozaj úctyhodný počet. Samopal vo svojej pôvodnej verzii váží pri plnom nabití 3,59 kilogramu, čo je v porovnaní s Kalašnikovom o 0,7 kilogramu menej. Ľahkosť patrí medzi hlavné pozitíva tejto útočnej pušky. Dostrel je garantovaný na diaľku 2,8 kilometra a garantovaná účinnosť zásahu je na 800 metrov. Kadencia je stanovená na 800 vystrelených nábojov za jedinú minútu. Zbraň sa používa na ničenie živej sily a poradí si aj s ľahko obrnenými cieľmi.

VZ58

Bola navrhnutá v roku 1958.

VZ58 ako obľúbená zbraň pozemných vojísk

Táto útočná puška sa pred rozpadom ČSSR používala najviac v Česko-slovenskej armáde. Kedysi ju využívala najmä pechota, tankisti a výsadkári. Na Slovensku ju od roku 2010 využíva dokonca aj polícia SR a Pohotovostné oddiely PZ, ale najmä je štandardnou zbraňou našej pechoty. VZ58 sa teší obľube aj v zahraničí. Používajú ju napr. indické špeciálne jednotky, či angolská, líbyjská a indonézska armáda.

vz 58

Sada na čistenie vz.58.

Vlastnosti československej legendy

VZ58 bol skonštruovaný tak, aby fungoval spoľahlivo a vydržal v zlých bojových podmienkach. Takže jej neuškodí ani pád do piesočnatých dún, do rieky, blata a prežije aj poriadnu ruskú zimu v oblastiach, kam sa na dovolenky zrovna nechodí. Okrem zahnutého zásobníka, ktorý tak pripomína Kalašnikov, je samopal známy pre verziu, ktorá umožňuje sklopenie opierky, čo dodáva vojakovi v boji nové možnosti. VZ58 sa stál známym aj pre využívanie bodáka priamo na puške. Ten sa nasadzoval smerom od strelca ku protivníkovi. Tento mix vzoru 58 a bodákov sa vyvážal aj na Kubu, Cyprus či do Eritrei. Vzor 58 sa dá kúpiť aj v špecializovaných obchodoch so zbraňami, a to v rôznych verziach.

Perkusné zbrane

Perkusné zbrane voňajú históriou

Možno vám pojem perkusné zbrane nie je taký povedomý ako napríklad plynové zbrane, brokovnice či flobertky, no tieto zbrane majú svoje neopísateľné čaro, ktorému podľahne každý. Môžete ich nájsť aj pod názvom „predovky“. Toto meno dostali podľa toho, že sa nabíjajú spredu cez ústie hlavne, čo pre zbrane nie je také bežné. Perkusné zbrane obľubujú najmä milovníci histórie a dejín, pretože majú veľmi atraktívny dizajn, ktorý vás vráti o niekoľko desaťročí dozadu. Predovky sa totiž radia k prvým strelným zbraniam a používali sa už približne v rokoch 1820, čo z nich robí historické zbrane. Nabíjajú sa výhradne čiernym pušným prachom a výhodou je, že na ich kúpu nepotrebujete žiadny zbrojný preukaz – stačí ak máte dovŕšených 18 rokov života.

perkusné zbrane

Niektoré staré kúsky môžu mať úžasný steampunkový nádych.

Perkusné zbrane bez preukazu

Perkusné zbrane sú palné zbrane a svojim výkonom sú na podobnej úrovni ako ostrá deviatka. Predovky sú zbrane, ktoré umožňujú ochranu osoby a majetku zákonným spôsobom, no ak očakávate rýchlu a pohodlnú streľbu, tieto zbrane vás trošku sklamú. Pred každým výstrelom je totiž potrebné nasypať pušný prach, potom pridať strelivo, dať zápalku a až po všetkých týchto úkonoch môžete konečne strieľať. V praxi to však nie je také zložité, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať a hlavne si treba uvedomiť, že predovky sa kupujú najmä pre ich historický vzhľad – je to skôr zberateľský kúsok. Vďaka perkusným zbraniam sa však aspoň na malý okamih môžete vrátiť do dávnych dôb a predstavovať si, aké to asi bolo za čias pirátov a vojen.

perkusné zbrane

Perkusná guľovnica sa odlišuje od ostatných práve tým, že sa plní z predu čiernym prachom.

Perkusné zbrane cez internet

Pri kúpe perkusných zbraní si však musíte uvedomiť, že nejde o lacný špás, no skutočných milovníkov zbraní nezastaví ani vyššia suma. Niekto ide na exotickú dovolenku a niekto si kúpi krásnu perkusnú zbraň, ktorá mu bude robiť radosť kedykoľvek sa na ňu pozrie alebo ju chytí do rúk. Perkusné zbrane už môžete kupovať aj cez internet a za mňa osobne je táto možnosť omnoho výhodnejšia aj pohodlnejšia než nakupovanie v kamenných predajniach. V e-shope je totiž ponuka ďaleko širšia, takže si môžete vyberať z viacerých možností, nehovoriac o tom, že aj ceny sú pre kupujúceho výhodnejšie, takže ušetríte celkom peknú sumu.