Znehodnotené zbrane sú témou aj kvôli teroristom

Pôvodné strelné zbrane, ktoré sú predpísaným spôsobom upravené tak, že nie sú schopné vystreliť akýkoľvek projektil, sú zaradené do kategórie znehodnotených zbraní. A aký je vlastne dôvod vyrábať, upravovať  a ponúkať na trhu so zbraňami takéto typy zbraní? Znehodnotené zbrane sú určené najmä na muzeálne, zberateľské, divadelné a výstavné účely. Zbraň musí byť technicky znehodnotená podľa nariadenia komisie EU z roku 2015. V ňom sa stanovujú spoločné pokyny pre normy a techniky na deaktiváciu a na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní.

Deaktivácia strelnej zbrane

Každá znehodnotená zbraň musí mať vystavený dokument pod názvom osvedčenie a deaktivácií.  Ku každej znehodnotenej zbrani je vystavené osvedčenie o deaktivácií. Podľa nášho platného zákona o strelných zbraniach a strelive je možné zakúpiť znehodnotené zbrane iba osobne priamo v predajni. Cez internet sa to jednoducho už nedá. Záujemca o takúto zbraň musí osobne preložiť svoj OP a musí byť starší ako 18 rokov.

znehodnotené zbrane

Ľahký guľomet

Sú znehodnotené zbrane len kusom kovu?

Stále častejšie sa však objavujú aj názory, že súkromné osoby by vôbec nemali mať možnosť vlastniť určité typy poloautomatických strelných zbraní, a to ani po deaktivácií. Prísnejšie by podľa mnohých mali byť tiež podmienky pre zberateľov aj obchod s papierovo znehodnotenými strelnými zbraňami. Pripravujú sa aktualizované a jasne definované pravidlá upravujúce držbu zbraní súkromnými osobami a tiež presuny zbraní medzi krajinami EÚ.

znehodnotené zbrane

Deaktivovaná puška Mosin Nagant

Sú znehodnotené zbrane stále zbraňami?

Prísnejšie podmienky sú  podľa jedného návrhu EU potrebné pre deaktivované znehodnotené zbrane, pretože tie sú teraz pokladané v zásade za kus kovu. Zbrane budú za zbrane pokladané aj po znehodnotení. Tie najnebezpečnejšie bude treba fyzicky zničiť, tie ostatné budú musieť byť úrady schopné dohľadať. Zberatelia budú môcť aj naďalej streľné zbrane získavať a vlastniť, podmienkou ale bude príslušná autorizácia. Dohľadateľnosť zbraní by mali zabezpečiť prísnejšie a zjednotené pravidlá. Súkromné osoby podľa návrhu nebudú môcť streľné zbrane ani ich časti predávať cez internet.

znehodnotené zbrane

Deaktivovaná puška Lee-Enfield

Pridaj komentár