Znehodnotené zbrane musia mať osvedčenie o znehodnotení

Zbrane nie sú hračka a treba s nimi zaobchádzať opatrne,aby sme predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.Ak rozmýšľate nad kúpou zbrane, či už z dôvodu vlastnej ochrany, alebo zo zábavy,či nad zberateľským kúskom, je dôležité si zistiť a poriadne premyslieť, akú zbraň si kúpite a čo všetko k tomu potrebujete.Či je v prípade, že máte zálusk napr.na znehodnotené zbrane, potrebné vlastniť  zbrojný preukaz?Či ju chcete používať na rekreačné účely, alebo na svoju vlastnú ochranu?

znehodnotené zbrane

Znehodnotené zbrane sú používané napr.na zberateľské účely.

Znehodnotené zbrane patria do zbierky

Takéto zbrane nie sú schopné nijakým spôsobom vystreliť.Sú používané iba na zberateľské, múzejné, divadelné , či výstavné účely.Každá znehodnotená zbraň má osvedčenie o jej znehodnotení príslušným certifikovaným pracovníkom.Aj napriek tomu sa na základe vydaného a platného zákona o strelných zbraniach a strelive č.190/2003 dajú znehodnotené zbrane zakúpiť len osobne na predajni a osobe staršej ako 18rokov.

Znehodnotené zbrane

Predávajú sa osobám starším ako 18 rokov.

Expanzné zbrane

Sú to zbrane ,napr.pištol,či revolver ktoré sú prerobené a použiteľné so strelivom určeného výhradne do expanzných zbraní.Na expanzné sa prerobia formou,že sa naŕtajú dve dierky zospodu hlavne,jednu pri  usti a druhú v nábojovej komore, do nich sa vložia kolíky a zavaria sa.Do takto prerobených zbraní nie je možné vložiť ostrý náboj. Rozdiel spozná naozaj len odborník na zbrane .Firma, ktorá má oprávnenie prerábať zbrane následne prerobenú zbraň odnesie do štátnej skúšobne, ktorá po kontrole správnosti znefunkčnenia vydá osvedčenie a zbraň sa môže posunúť daľej do predajne so zbraňami a predať.  Musia byť zaregistrované na príslušnom oddelení, aby boli majitelia v evidencii a mali prehľad o pohybe zbraní.

Flobertky

Patra medzi rekreačné zbrane, alebo pre začiatočníkov, ktorí ešte nevlastnia zbrojný preukaz a chcú sa naučiť strielať.Sú jednoduché na ovládanie, určené pre typ náboja s okrajovým zápalom. Zbraň po jej výstrele za sebou zanechá vôňu strelného prachu .Väčšinou sú vyrábané ako revolvery,alebo pušky.Aj napriek tomu,že sú vhodné skôr na menšie vzdialenosti a spadajú do nižšej výkonnostnej kategórie, stále je to zbraň a teda s ňou musíme zaobchádzať veľmi opatrne.Nikdy ju nenechávame voľne položenú a nabitú, ale uloženú na bezpečnom mieste. Takýto druh strelnej zbrane si môžete zakúpiť v prípade že máte vek nad 18 rokov.

Pridaj komentár