Je vo vašej stajni príliš často hnačka? Pozvite si k vám zeolit! (1. časť)

zeolit

Zeolit – kvalitný doplnok kŕmnych zmesí

Hnačkový syndróm teliat patrí k najčastejším a najzávažnejším ochoreniam hovädzieho dobytka. Spolu s respiračným syndrómom sa podieľajú až 80% na celkovej chorobnosti hospodárskych zvierat. V nevyhovujúcich chovateľských podmienkach môže tento syndróm spôsobiť až 100% chorobnosť a úmrtnosť môže dosiahnuť až 46%. Postihnuté teľatá sa ešte dlho po vyliečení vyznačujú zníženou úrovňou imunitných reakcií.

Je všeobecne známe, že mnohé prejavy hnačkového syndrómu priamo súvisia s príjmom mledziva (kolostrum) u novonarodených teliat. Zlyhanie prenosu protilátok mledzivom je hlavným predispozičným faktorom vzniku infekčných chorôb. Teľatá, ktoré prijmú adekvátne množstvo (okolo 10% živej hmotnosti) kvalitného mledziva (to sú napr. tie, ktoré obsahujú zeolit) počas prvých 12 hod po pôrode, sú oveľa menej citlivé na vznik a vývoj hnačkových ochorení. Hnačkou trpia najviac teľatá na mliečnej výžive do veku 28 dní po pôrode. Všeobecne platí, že čím mladšie teľa, tým ťažší a rýchlejší je priebeh ochorenia.

Hnačka (diarea) hovädzieho dobytka a niektoré príčiny jej vzniku

Vznik a priebeh hnačky u našich chovaných zvierat v tej našej stajni môže mať niekoľko príčin. Pravdepodobnými príčinami môžu byť bakteriálne a vírusové infekcie, niektoré chemikálie, črevné parazity, biedna strava či krmivo, prekŕmenie mliekom alebo sviežou šťavnatou trávou, jedovatými rastlinami a inými toxínmi, potravinovou alergiou jednotlivých zvierat alebo dokonca aj stresom.

V čase akútnej hnačky hovädzieho dobytka jeho črevný systém zlyháva pri prijateľnom adsorbovaní tekutín a/alebo vylučovanie do čriev narastá. Strata tekutín cez hnačkové produkty spôsobujú nielen dehydratáciu ale aj stratu určitých dôležitých minerálnych solí. To spôsobuje zmeny v zložení tkanív zvierat a ich krízový zdravotný stav. Smrť kráv je obyčajne výsledkom dehydratácie a straty potrebných solí skôr než inváziou infekčných činiteľov. Správne určenie príčin hnačky je dôležité k tomu, aby sme mohli po konzultácii s odborníkom prijať vhodné a prijateľné preventívne opatrenia pre naše zvieratá… Jednou z týchto možností je zakomponovanie prírodnej horniny zeolit do potravy vášho dobytka.

Čo je vlastne prírodný zeolit?

zeolit

Zeolit zabezpečí zdravie vašich zvierat

Zeolit je svojim pôvodom vulkanicko-sedimentárna hornina. Obsahuje teda niekoľko minerálnych fáz a prímesí. Najväčšie zastúpenie v nich však majú minerály tzv. zeolitovej skupiny (napr., chabazit, analcim, mordenit, stilbit, klinoptilolit, philipsit a mnohé iné). Sú to veľmi zložité vodnaté alumokremičitany s fyzikálno-chemickými výnimočnými vlastnosťami. Ich kryštálová štruktúra ma veľké množstvo pórov či dutiniek, navzájom pospájaných do siete kanálikov. Tie sú pravidelne priestorovo usporiadané a majú zhruba rozmery ako majú niektoré molekuly rôznych zlúčenín.

V prírodných geologických podmienkach sa najčastejšie vyskytuje klinoptilolit. Má jedinečné fyzikálne a chemické vlastnosti (napr. sorpčné, výmenné či katalytické). Využíva sa aj v poľnohospodárstve ako prímes do rôznych substrátov. A ak ho hornina zeolit obsahuje ako hlavný minerál, potom takúto surovinu zvykneme pomenovať aj ako zeolit klinoptilolitového typu.

Čítajte viac v druhej časti.

1 Responses to Je vo vašej stajni príliš často hnačka? Pozvite si k vám zeolit! (1. časť)

  1. […] V prvom článku opisujem aké problémy môžu nastávať pri chove hovädzieho dobytka… Jedným z riešení vyskytnutých problémov je aj zakomponovanie prírodnej horniny zeolit do potravy a podstielky pre vaše zvieratá a dobytok. […]

Pridaj komentár