Je vo vašej stajni príliš často hnačka? Pozvite si k vám zeolit! (2. časť)

zeolit

V prvom článku opisujem aké problémy môžu nastávať pri chove hovädzieho dobytka… Jedným z riešení vyskytnutých problémov je aj zakomponovanie prírodnej horniny zeolit do potravy a podstielky pre vaše zvieratá a dobytok.

V tomto pokračovaní opisujem podrobnejšie, ako môže pomôcť práve zeolit v mledzive a výstielke pre hovädzí dobytok.

Účinky minerálu klinoptilolit v mledzive

Početnými štúdiami bolo potvrdené, že klinoptilolit, obsiahnutý v prírodnej hornine zeolit, pridaný do mledziva novonarodených teliat, znižuje výskyt hnačky. Môže byť to byť aj výsledkom týchto dvoch faktorov:

  • zmenou metabolickej acidózy cez účinok na osmotický tlak v črevných bunečných dutinách
  • alebo aj zadržiavaním adsorpciou vnútorne toxickej E.coli (baktéria ako súčasť črevnej mikroflóry), a tým limitujúc jej pripojenie na črevné bunečné membránové receptory

Prítomnosť klinoptilolitu pozitívne vplýva na prienik látok cez črevný systém teľaťa. Schopnosť tohoto minerálu adsorbovať vodu spôsobuje, že výkaly zvierat sú omnoho suchšie a kompaktnejšie. Pridaním zeolitového substrátu na báze klinoptilolitu do mledziva v prvých 24 hodinách po pôrode sa výrazne znižuje výskyt hnačkového syndrómu u novonarodených teliat.

Mnohé experimentálne štúdie boli uskutočnené na teľatách s cieľom pozorovať účinky klinoptilolitu pridaného do mledziva. Ich náplňou je aj sledovať adsorpciu imunoglobulínu z mledziva, hematologické parametre (vlastnosti a zloženie krvi) a enzymatické aktivity v krvnom sére, telesnú váhu teliat a denné prírastky na váhe teliat. V prvých troch mesiacoch života teliat sa napr. ukázalo, že:

  • dochádza k nárastu adsorpčnej rýchlosti mledzivového imunoglobulínu gama v zažívacom systéme zvierat
  • dôkazom toho je aj vyššia koncentrácia globulínov v krvnom sére teliat
  • nespôsobuje to žiadne funkčné alebo morfologické zmeny v tkanivách funkčných orgánov a svalov zvierat

Prírodný zeolit priamo na podlahe vašej stajne

zeolit

Zeolit sa postará o suchú podstielku aj zdravé krmivo

Je niekoľko dostupných a vhodných možností, ako predchádzať vzniku hnačiek na vašej farme. Začnúc vhodným pridávaním zeolitov do krmiva vášho hovädzieho dobytka, dodržiavaním základných pravidiel každodennej hygieny a bezpečného chovu zvierat. Môže vám v tomto snažení výrazne prospieť aj aplikácia minerálnej prísady pre podstielku/stelivo ustajnených zvierat. Dostupný a známy je aj výrobok ZeCem Eco používaný na asanáciu maštaľného prostredia.

Vďaka unikátnym vlastnostiam prírodného zeolitu klinoptilolitového typu zabezpečí tento substrát vo vašich hospodárskych priestoroch menej nepríjemného zápachu, menej škodlivých plynov, zníženú záťaž na životné prostredie a lepšie životné podmienky chovaných zvierat. A teda účinnú prevenciu pred tým obávaným hnačkovým syndrómom hovädzieho dobytka.

Prečo to teda vlastne neskúsiť a vyskúšať pridanie zeolitu aj priamo vo vašej stajni?

One Response to Je vo vašej stajni príliš často hnačka? Pozvite si k vám zeolit! (2. časť)

Pridaj komentár